Vũ Hoàng Minh
15/05/2023

images

KPI là gì? KPI (Key Performance Indicator) là một khái niệm được sử dụng phổ biến trong kinh doanh và quản lý hiện nay. Với vai trò đo lường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, KPI giúp đưa ra những quyết định thông minh và định hướng cho doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên, để áp dụng KPI hiệu quả, cần phải xác định đúng các chỉ số KPI phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp.

I. Giới thiệu

Khi xây dựng kế hoạch kinh doanh và quản lý, các doanh nghiệp thường đặt ra các mục tiêu và chỉ tiêu để đo lường hiệu quả hoạt động của mình. Đó có thể là tăng doanh số, tăng lợi nhuận, giảm chi phí, cải thiện chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ. Tuy nhiên, để đo lường được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, cần phải sử dụng các chỉ số KPI phù hợp.

II. KPI là gì? 

KPI là gì? 

KPI là các chỉ số được sử dụng để đo lường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Đặc biệt, KPI phải có tính chất đo lường được, phải có tính định hướng và phải liên quan đến mục tiêu của doanh nghiệp. Ví dụ, để đo lường hiệu quả của hoạt động sản xuất, có thể sử dụng KPI như số lượng sản phẩm được sản xuất, thời gian sản xuất, chi phí sản xuất, chất lượng sản phẩm, tỷ lệ lỗi sản xuất,...

 

III. Các loại KPI trong kinh doanh

KPI là gì? Các loại KPI trong kinh doanh

Có nhiều loại KPI được sử dụng trong kinh doanh và quản lý, trong đó có ba loại chính:

KPI chiến lược (strategic KPI): liên quan đến các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp, đo lường hiệu quả hoạt động dài hạn của doanh nghiệp. Ví dụ, KPI tăng trưởng doanh số, tăng khối lượng sản xuất, tăng thị phần,...

KPI hoạt động (operational KPI): liên quan đến hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp, đo lường hiệu quả hoạt động ngắn hạn. Ví dụ, KPI giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất, tăng hiệu quả marketing,...

KPI liên quan đến khách hàng (customer KPI): đo lường hiệu quả của mối quan hệ với khách hàng, đo lường sự hài lòng của khách hàng với sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp. Ví dụ, KPI tỷ lệ khách hàng quay lại sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ, tỷ lệ khách hàng hài lòng, độ trung thành của khách hàng,...

 

IV. Cách để lựa chọn KPI phù hợp

KPI là gì? Cách để lựa chọn KPI phù hợp

Để lựa chọn được các chỉ số KPI phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp, cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

Xác định mục tiêu của doanh nghiệp: KPI phải liên quan trực tiếp đến mục tiêu của doanh nghiệp. Nếu mục tiêu của doanh nghiệp là tăng doanh số, KPI có thể là số lượng sản phẩm được bán ra hoặc doanh thu từ bán hàng.

Xác định rõ ràng: KPI cần được xác định rõ ràng, đo lường được và định hướng cho doanh nghiệp.

Tập trung vào chất lượng: KPI nên tập trung vào chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Đo lường được: KPI phải được đo lường dễ dàng và có thể kiểm tra được. Điều này giúp doanh nghiệp có thể theo dõi và đánh giá được hiệu quả hoạt động của mình.

Cập nhật thường xuyên: KPI cần được cập nhật thường xuyên để đảm bảo tính hiệu quả của nó. Doanh nghiệp nên theo dõi KPI và đánh giá lại để đưa ra các biện pháp cần thiết.

 

V. Kết luận

Từ các điểm đã đề cập ở trên, ta có thể biết được KPI là gì và sự quan trọng của KPI đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. KPI không chỉ giúp đánh giá hiệu quả hoạt động mà còn giúp đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn. Để đạt được hiệu quả tối đa, doanh nghiệp cần lựa chọn các KPI phù hợp với mục tiêu và cập nhật chúng thường xuyên. KPI là một công cụ hữu ích giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và tăng trưởng trong thị trường cạnh tranh ngày nay.

Bài viết liên quan