Meey Ads - Nền tảng
chạy quảng cáo
dành riêng cho giới
BĐS

CHẠY QUẢNG CÁO TRÊN GOOGLE ADS
VÀ FACEBOOK ADS NHANH CHÓNG HIỆU QUẢ

TỐI ƯU
VÀ TIẾT KIỆM NGÂN SÁCH!

ĐIỀN EMAIL ĐỂ BẮT ĐẦU

200 %

Hiệu quả quảng cáo
khi sử dụng
Meey Ads

68 k

Người dùng
hài lòng

Quản lý chiến dịch

Nơi thay đổi và kiểm soát kết quả toàn bộ chiến dịch

Quản lý giao dịch

Nơi theo dõi số dư và các giao dịch sử dụng cho Meey Ads

Khởi tạo chiến dịch

Nơi khởi tạo chiến dịch nhằm quảng cáo bất động sản

Nghiên cứu chiến dịch

Nơi định vị và phân tích khách hàng để nâng cao chiến dịch

Thống kê báo cáo

Nơi báo cáo hiệu quả chuyển đổi và chi phí từng chiến dịch

Chức năng chính
của Meey Ads

Meey Ads cung cấp các công cụ thuộc nền tẳng quảng cáo chuyên biệt dành riêng cho lĩnh vực Bất Động Sản, giúp bạn dex dàng tiếp cận khách hàng mục tiêu qua các chiến dịch quảng cáo được quản lý thông minh và chặt chẽ trong hệ thống của Meey Ads

Mua ngay

Logo meeyland

Quy trình chạy quảng cáo

Khởi tạo ngay
01

Thông tin quảng cáo

Cung cấp các thông tin cơ bản để
chạy quảng cáo

Nhắm đúng 100%
khách hàng mục tiêu

02

Khởi tạo quảng cáo

Điểm khỏi đầu để chạy quảng cáo trên
Google Ads và Facebook Ads

Tăng 40%
Hiệu quả chiến dịch

03

Quản lí quảng cáo

Giúp khách hàng ước tính chi phí quảng cáo
của chiến dịch

Tiết kiệm 20%
Ngân sách quảng cáo

Tại sao bạn nên chọn Meey Ads?

100 điểm tối ưu tốc độ

Tối ưu tốc độ Google Speed Insight theo tiêu chuẩn của Google

100 điểm SEO web chất lượng

Tối ưu từ khóa SEO cho các Landing Page đạt điểm cao nhất

100% bảo mật thông tin khách hàng

Cam kết không lưu thông tin, mọi dữ liệu thuộc quyền quản lý của bạn

Kho thư viện mẫu khổng lồ

99+ mẫu giao diện bản quyền dành riêng cho lĩnh vực BĐS

Công cụ đo lường hiệu quả

Tự động gắn mã đo lường và theo dõi, phân tích chỉ số

Thao tác đơn giản, nhanh chóng

Tạo Landing Page để dễ dàng, tối ưu chuyển đổi trong vài phút