Quy định và chính sách Meey Ads

Điều khoản và điều kiện

Chào mừng Quý khách đến với website meeyads.com (“Website”) – Website thương mại điện tử đang trong quá trình thử nghiệm, hướng tới mục tiêu trở thành nền tảng chuyên cung cấp dịch vụ chạy và tối ưu quảng cáo đa nền tảng dành riêng cho lĩnh vực bất động sản. Website là một sản phẩm thuộc Hệ sinh thái Công nghệ Bất động sản Meey Land, được thiết lập, quản lý, vận hành và sở hữu bởi Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land.
Xin vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện dưới đây ("ĐKĐK") trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào, sử dụng bất kỳ tính năng nào hay tiến hành bất kỳ giao dịch nào đối với và liên quan đến Website.
Bằng việc truy cập vào Website, Quý khách thừa nhận đã đọc, hiểu và đồng ý rằng: (i) đã chấp thuận toàn bộ nội dung của ĐKĐK này và toàn bộ các quy định, chính sách được dẫn chiếu trong ĐKĐK này và (ii) theo đây đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý thông tin liên quan đến Quý khách theo quy định tại ĐKĐK này.
Chúng tôi có thể sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bất kỳ và/hoặc toàn bộ các ĐKĐK này (“Thay Đổi”) vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước tới Quý khách. Sau khi các Thay Đổi này được đăng tải, việc Quý khách tiếp tục truy cập vào Website sẽ được coi như là Quý khách thừa nhận và đồng ý hoàn toàn với những Thay Đổi đó.
Nếu Quý khách không đồng ý với ĐKĐK này hay bất kỳ nội dung Thay Đổi nào tại bất kỳ thời điểm nào, Quý khách có thể ngừng việc truy cập vào Website. Để đảm bảo Quý khách không bỏ sót bất kỳ Thay Đổi nào, vui lòng kiểm tra thường xuyên nội dung ĐKĐK này để nắm được những cập nhật mới nhất của chúng tôi.

I. QUY ĐỊNH CHUNG
 1. Giải thích từ ngữ
  • Meey Land: là Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land, một công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, có Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0108867454 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/8/2019 và các lần đăng ký thay đổi sau đó, có trụ sở chính tại Tầng 5, tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam, thông tin liên hệ tại Liên Hệ;
  • Website: là trang web có địa chỉ https://meeyads.com thuộc sở hữu của Meey Land;
  • Dịch Vụ: là tất cả và bất kỳ tính năng, tiện ích nào được Meey Land cung cấp tại Website;
  • Sản Phẩm: là tất cả và bất kỳ trang web, ứng dụng nào thuộc sở hữu của Meey Land bao gồm cả Website;
  • Người Dùng: là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào truy cập vào Website, bao gồm cả các cá nhân, tổ chức được Người Dùng cho phép thay mặt Người Dùng truy cập vào Website;
  • Nền Tảng Quảng Cáo: à các nền tảng cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến có thu phí cho phép hiển thị những thông tin về các tổ chức, cá nhân và/hoặc về sản phẩm, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân đó tới các đối tượng mục tiêu trên chính nền tảng đó và/hoặc những vị trí khác có liên kết, hợp tác với nền tảng đó như Google Ads và Facebook Ads.
  • Chiến Dịch: là một quá trình gồm nhiều bước để thiết lập và thực hiện quảng cáo hiển thị phân phối tự động nhắm vào đối tượng mục tiêu dựa trên các tiêu chí được quy định sẵn ban đầu cho một hoặc nhiều đối tượng quảng cáo trên Nền Tảng Quảng Cáo.
  • Người Thuê: là một vai trò của Người Dùng trên Website, theo đó Người Dùng sẽ thuê (các) chuyên gia được Meey Land giới thiệu trên Website để thiết lập, thực hiện Chiến Dịch và sẽ phải trả phí Dịch Vụ cho Meey Land;
  • Người Quảng Cáo: là một vai trò của Người Dùng trên Website, theo đó Người Dùng sẽ tự mình thiết lập, thực hiện Chiến Dịch cho Người Thuê và được Meey Land trả hoa hồng dựa trên phí Dịch Vụ mà Người Thuê trả cho Meey Land. Người Quảng Cáo được chia làm ba loại bao gồm (i) Freelancer là Người Quảng Cáo tư cách cá nhân, (ii) Agency là Người Quảng Cáo tư cách tổ chức và (iii) Chuyên gia Meey Land là Người Quảng Cáo với tư cách nhân viên của Meey Land;
  • Người Tự Chạy: là một vai trò của Người Dùng trên Website, theo đó Người Dùng sẽ sử dụng những công cụ hỗ trợ sẵn có trên Website để tự mình thiết lập, thực hiện Chiến Dịch và tùy từng trường hợp sẽ phải trả phí Dịch Vụ cho Meey Land;
  • Người Tiêu Dùng: là Người Dùng có hoạt động mua hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác;
  • Meey ID: là nền tảng quản lý tài khoản do Meey Land cung cấp và sở hữu để quản lý tài khoản của Người Dùng được tạo lập hoặc đăng ký trên bất kỳ Sản Phẩm nào;
  • Tài Khoản Đăng Nhập: là tài khoản mà Người Dùng sử dụng để đăng nhập và sử dụng Website;
  • Tài Khoản Giao Dịch: là tài khoản thuộc Tài Khoản Đăng Nhập trong đó thể hiện số tiền Người Dùng nạp vào và/hoặc nhận được liên quan đến các giao dịch đối với Dịch Vụ, theo đó ứng với vai trò là Người Đi Thuê và Người Tự Chạy, Tài Khoản Giao Dịch của Người Dùng được thể hiện tại mục “Quản lý số dư”, ứng với vai trò là Người Quảng Cáo, Tài Khoản Giao Dịch được thể hiện tại mục “Quản lý hoa hồng”;
  • Tài Khoản Quảng Cáo: là tài khoản Người Dùng mở tại Nền Tảng Quảng Cáo và sử dụng để chạy quảng cáo trên chính Nền Tảng Quảng Cáo đó;
  • Yêu Cầu: là yêu cầu thuê Người Quảng Cáo để thực hiện Chiến Dịch của Người Thuê hoặc yêu cầu sử dụng Website để tự thực hiện Chiến Dịch của Người Tự Chạy, mà Người Thuê và Người Tự Chạy tiến hành trên Website và có giá trị như việc đặt hàng của Người Dùng tới Meey Land;
  • Hoa Hồng: là số tiền Người Quảng Cáo sẽ được Meey Land chi trả từ phí Dịch Vụ Meey Land nhận được từ Người Thuê sau khi Người Quảng Cáo được Người Thuê nghiệm thu Chiến Dịch;
  • Cập Nhật: là việc nâng cấp, cập nhật, thay thế, tạm ngưng và/hoặc chấm dứt bất kỳ Dịch Vụ và/hoặc một phần hoặc toàn bộ Website;
  • Tranh Chấp: là bất kỳ tranh cãi, tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến nội dung của ĐKĐK này;
  • Sự Kiện Bất Khả Kháng: là bất kỳ sự kiện nào nằm ngoài sự kiểm soát của Meey Land và Người Dùng một cách hợp lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm hoạ, hạn chế về dịch bệnh, nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn, hành vi xâm phạm bất hợp pháp của bên thứ ba vào hệ thống, thiết bị kỹ thuật của Meey Land, sự cố mạng lưới điện trên diện rộng, sự cố internet trên diện rộng;
  • Bên: là Meey Land hoặc Người Dùng tùy từng ngữ cảnh;
  • Các Bên: là cả Meey Land và Người Dùng;
  • Thông tin cá nhân: Là thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử và thông tin khác theo quy định của pháp luật;
  • Cookies: là những tập tin một trang web gửi đến máy người dùng và được lưu lại thông qua trình duyệt khi người dùng truy cập trang web đó. Cookies được dùng để ghi nhớ thông tin trạng thái, ghi nhớ hoạt động người dùng thực hiện trong quá trình truy cập và duyệt một trang web. Cookie cũng được dùng để lưu lại các thông tin khác mà người dùng nhập hay điền vào trang web như tên, địa chỉ, mật khẩu, v.v.
  • Dữ Liệu Người Dùng: là tất cả và bất kỳ những thông tin liên quan đến Người Dùng (bao gồm cả Cookies, Thông Tin Cá Nhân, thông tin về thanh toán) mà Người Dùng cung cấp cho Meey Land hoặc Meey Land có được trong quá trình Người Dùng truy cập, sử dụng Dịch Vụ, tiến hành giao dịch liên quan đến Website.
 2. Phạm vi áp dụng

  ĐKĐK này sẽ được áp dụng cho tất cả các Người Dùng khi truy cập vào Website, đăng nhập và/hoặc đăng ký Tài Khoản Đăng Nhập tại Website, sử dụng bất kỳ tính năng nào thuộc Website và/hoặc tiến hành bất cứ giao dịch nào liên quan tới Website.

 3. Tài khoản Đăng Nhập
  1. Bằng việc tạo lập, đăng ký Tài Khoản Đăng Nhập, Người Dùng theo đây thừa nhận và đồng ý rằng:
   • Tài Khoản Đăng Nhập được lập sẽ được tích hợp vào Meey ID và Người Dùng có thể sử dụng chính Tài Khoản Đăng Nhập đã lập để đăng nhập vào các Sản Phẩm khác của Meey Land; và
   • Dữ Liệu Người Dùng sẽ chịu sự điều chỉnh của quy định về bảo mật, sử dụng và chia sẻ thông tin cũng như chính sách quyền riêng tư của Meey Land tại Chính Sách Bảo Mật
  2. Mỗi Người Dùng chỉ được đăng ký 01 Tài Khoản Đăng Nhập để sử dụng Website. Trường hợp Người Dùng đã có sẵn tài khoản Meey ID, Người Dùng có thể sử dụng chính tài khoản này để đăng nhập vào Website.
  3. Khi tạo lập, đăng ký Tài Khoản Đăng Nhập, Người Dùng phải đáp ứng các điều kiện sau:
   1. Đối với Người Dùng là cá nhân: Phải là người mang quốc tịch Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để sử dụng và thực hiện các giao dịch trên Website.
    Nếu Người Dùng là người chưa đủ 18 tuổi hoặc khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật, Người Dùng phải có sự đồng ý từ người đại diện theo pháp luật hợp pháp để sử dụng và/hoặc tiến hành giao dịch liên quan đến Website. Trong trường hợp đó, người đại diện theo pháp luật phải tuân theo và hỗ trợ Người Dùng tuân theo ĐKĐK này và phải chịu trách nhiệm đối với hoạt động của Người Dùng liên quan đến Website và Dịch Vụ; và
   2. Đối với Người Dùng là tổ chức: phải được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Để Người Dùng tổ chức có thể mở Tài Khoản Đăng Nhập, Người Dùng cần cử một người đại diện theo uỷ quyền của Người Dùng tạo lập, quản lý và sử dụng Tài Khoản Đăng Nhập tuân theo ĐKĐK này. Người Dùng phải chịu trách nhiệm đối với hoạt động của người đại diện đó liên quan đến Website và Dịch Vụ.
  4. Người Dùng chịu trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác và trung thực về Người Dùng khi mở Tài Khoản Đăng Nhập. Người Dùng cũng phải kịp thời cập nhật thông tin liên quan đến Tài Khoản Đăng Nhập đã được đăng ký nếu có bất kỳ thay đổi nào. Meey Land sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào trong trường hợp Người Dùng cung cấp không đầy đủ hoặc chậm cập nhật thông tin của mình.
  5. Người Dùng có thể sửa đổi, xóa bỏ hoặc thay đổi thông tin Tài Khoản Đăng Nhập của Người Dùng, tuy nhiên Meey Land xin lưu ý rằng những dữ liệu đã bị Người Dùng xóa bỏ có thể sẽ không khôi phục lại được
  6. Người Dùng phải chịu trách nhiệm với mật khẩu, Tài Khoản Đăng Nhập và tất cả hoạt động của mình trên Website bao gồm cả việc thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo mật Tài Khoản Đăng Nhập của chính Người Dùng, bao gồm cả mật khẩu, mật mã, các thông tin xác thực và thông tin định danh khác.
  7. Khi phát hiện bất kỳ thông tin nào của Người Dùng bị mất hoặc bị lấy cắp hoặc bị tiết lộ một cách bất hợp pháp, hoặc Tài Khoản Đăng Nhập bị truy cập, sử dụng trái phép, Người Dùng phải thông báo ngay cho Meey Land và thực hiện các thủ tục cần thiết để được hỗ trợ tạm ngừng/tạm khóa Tài Khoản Đăng Nhập/Tài Khoản Giao Dịch theo hướng dẫn của Meey Land. Trường hợp không thông báo hoặc không thông báo kịp thời, Người Dùng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm đối với các tổn thất phát sinh, Meey Land không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc tổn thất của Người Dùng xuất phát từ sự không tuân thủ quy định, hướng dẫn của Meey Land.
  8. Meey Land bảo lưu quyền từ chối đăng ký Tài Khoản Đăng Nhập của Người Dùng với bất kỳ lý do nào.
  9. Meey Land bảo lưu quyền ngay lập tức tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền truy cập, sử dụng của Người Dùng đối với Dịch Vụ và/hoặc xoá Tài Khoản Đăng Nhập của Người Dùng mà không cần thông báo trước, đồng thời có quyền áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:
   • Meey Land phát hiện bất kỳ thông tin nào Người Dùng cung cấp là giả mạo;
   • Người Dùng không thỏa mãn đầy đủ điều kiện để sử dụng và/hoặc thực hiện giao dịch liên quan đến Website;
   • Người Dùng vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều nghĩa vụ hoặc tái phạm bất cứ ĐKĐK được nêu ra ở đây;
   • Meey Land buộc phải tuân thủ một yêu cầu pháp lý hoặc lệnh của toà án;
   • Khi Người Dùng là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự hoặc chết, hoặc bị tuyên bố là đã chết hoặc bị tuyên bố mất tích;
   • Khi Người Dùng là tổ chức giải thể hoặc chấm dứt hoạt động dưới bất cứ hình thức nào;
   • Meey Land nhận định rằng việc tiếp tục trao quyền truy cập hoặc sử dụng của Người Dùng có thể ảnh hưởng đến tính bảo mật hoặc khả năng vận hành của Dịch Vụ, Website hoặc bất kỳ Sản Phẩm khác;
   • Meey Land có lý do hợp lý để tin rằng hành vi của Người Dùng gây thiệt hại hoặc làm phát sinh trách nhiệm cho một bên thứ ba hoặc bất kỳ Sản Phẩm nào – ví dụ như thâm nhập trái phép, tấn công giả mạo, quấy rối, gửi thư rác, hoặc sao chép và sử dụng trái phép nội dung không do Người Dùng sở hữu.
  10. Nếu tin rằng Tài Khoản Đăng Nhập của Người Dùng bị ngừng hoặc chấm dứt do nhầm lẫn, Người Dùng có thể gửi khiếu nại cho Meey Land.

 4. Nghĩa vụ của Người Dùng

  Trong quá trình truy cập, sử dụng Website, Người Dùng phải tuân theo những nghĩa vụ sau đây:

  1. Nguyên tắc tuân thủ

   Khi truy cập, sử dụng Website, Người Dùng phải thực hiện đúng theo các quy định và hướng dẫn của Meey Land. Meey Land sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Người Dùng và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác trừ khi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của Meey Land.

  2. Nguyên tắc tôn trọng

   Một số Dịch Vụ và Sản Phẩm cho phép và/hoặc cung cấp thông tin để Khách Hàng tương tác với bên thứ ba, do vậy, Khách Hàng phải tuân theo quy tắc ứng xử cơ bản sau đây:

   • Tôn trọng các quyền của tổ chức/cá nhân khác, bao gồm cả quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ;
   • Không lợi dụng hoặc lạm dụng các thông tin hoặc công cụ được Meey Land cung cấp để gây tổn hại đến chính mình hoặc bên thứ ba, chẳng hạn như đưa thông tin sai lệch, lừa đảo, phỉ báng, bắt nạt, quấy rối hoặc đeo bám người khác.
   • Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành
  3. Thao tác trái phép:

   Người Dùng không được phép thực hiện bất kỳ hoạt động nào sau đây đối với Website:

   • Sử dụng, sao chép, chỉnh sửa, tái tạo, kết nối tới, tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản phái sinh trên cơ sở Website hoặc xây dựng trang web nhân bản (mirror website) để công bố các thông tin liên quan đến Website;
   • Thiết kế lại, biên dịch, thay đổi, tháo gỡ, chỉnh sửa đảo lộn thiết kế hoặc nội dung Website;
   • Thay đổi hoặc huỷ bỏ trạng thái ban đầu của Website;
   • Đăng nhập và sử dụng Website bằng một phần mềm hoặc một hệ thống trung gian khác khi chưa được cấp quyền, chấp thuận bởi Meey Land;
   • Sử dụng thông tin của Website để cung cấp dịch vụ giống hoặc tương tự hoặc về cơ bản là tương tự như Dịch Vụ;
   • Tải xuống hàng loạt hoặc tạo nguồn cấp dữ liệu khối lượng lớn của nội dung Website.
  4. Sử dụng trái phép

   Người Dùng không được sử dụng Website, các Dịch Vụ hoặc bất kỳ dịch vụ khác được tích hợp với Website để thực hiện bất kỳ hành vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành vi sau đây:

   • Đăng tải, tuyên truyền, hoặc lưu trữ các thông tin chống phá và xuyên tạc Chính quyền, thể chế, chính sách Nhà nước, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh, gây mâu thuẫn giữa các dân tộc và các đất nước hoặc các hoạt động kêu gọi bạo loạn, biểu tình khác;
   • Sử dụng Website để tuyên truyền các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc;
   • Thực hiện bất cứ hành vi nào gây ảnh hưởng tới hệ thống an ninh mạng của bất kỳ Sản Phẩm nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống hoặc tài khoản khi không được phép; truy cập vào hệ thống mạng để xoá bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin, phát tán các chương trình độc hại, vi rút (virus) hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm gây hại tới hệ thống mạng;
   • Đăng tải, truyền hoặc lưu trữ bất kì nội dung, hình ảnh vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh, hoặc quyền hợp pháp khác của bên thứ ba;
   • Truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, âm nhạc, phim ảnh, xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật.
  5. Các nghĩa vụ khác quy định tại ĐKĐK này và theo quy định của pháp luật.
 5. Giao dịch trên Website
  1. Khi tham gia vào bất cứ giao dịch nào liên quan đến Website, Người Dùng phải đáp ứng yêu cầu tại Điều 3.3 trên đây và ngoài ra phải chuẩn bị các hồ sơ sau liên quan đến Người Dùng để cung cấp cho Meey Land khi được yêu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
   • Đối với Người Dùng cá nhân: một trong các loại giấy tờ sau đây: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân còn giá trị hợp pháp khác.

    Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải có thêm giấy tờ theo quy định sau:

    • Trường hợp mang hộ chiếu Việt Nam thì phải còn giá trị và có dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu;
    • Trường hợp mang hộ chiếu nước ngoài thì phải còn giá trị có dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu và kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.
   • Đối với Người Dùng tổ chức: một trong các loại giấy tờ sau đây: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc tài liệu pháp lý tương đương khác
  2. Phí và các khoản phải thu
   • Meey Land sẽ có quyền áp dụng phí dịch vụ và/hoặc lệ phí, chi phí khác có liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ và/hoặc Sản Phẩm khác và Người Dùng sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin này trước khi tiến hành giao dịch.
   • Phí Dịch Vụ trừ khi được quy định rõ ràng khác tại Website, sẽ được hiểu là đã bao gồm thuế GTGT và toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí và chi phí khác có liên quan để Meey Land có thể cung cấp Dịch Vụ cho Người Dùng.
   • Trường hợp Meey Land phát hiện sai sót về hiển thị giá niêm yết do lỗi hệ thống hoặc bị tác động bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng, Meey Land có quyền điều chỉnh giá niêm yết và thu hồi Dịch Vụ mà không cần báo trước. Mọi thông tin về giá sẽ được Meey Land cung cấp trước khi Người Dùng thực hiện bất cứ giao dịch nào.
   • Người Dùng đồng ý sẽ chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn mọi khoản phí dịch vụ và các lệ phí, chi phí khác đến hạn thanh toán liên quan đến bất kỳ giao dịch nào hoặc việc sử dụng Dịch Vụ và/hoặc Sản Phẩm mà được tính phí, và đồng ý cho phép Meey Land khấu trừ bất kỳ khoản phí, lệ phí hay khoản tiền khác mà Người Dùng phải trả cho Meey Land vào số dư Tài Khoản Giao Dịch của Người Dùng. Meey Land có quyền điều chỉnh, thay đổi biểu phí tùy từng thời điểm theo quyết định riêng của mình
   • Ngoài ra, nếu Người Dùng dùng một đơn vị trung gian để thanh toán hay nạp tiền vào Meey Land, Người Dùng cũng cần tuân thủ quy định và biểu phí của đơn vị trung gian đó, và Meey Land sẽ không chịu trách nhiệm hay phải có bất cứ nghĩa vụ nào đối với các khoản phí phát sinh từ đơn vị trung gian đó.
  3. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện tại Điều Khoản Giao DịchQuy Chế Hoạt Động trước khi Khách Hàng thực hiện bất kỳ giao dịch nào để nạp tiền và/hoặc thanh toán cho Dịch Vụ.
 6. Xử lý vi phạm và bồi thường
  1. Báo cáo vi phạm

   Nếu Người Dùng phát hiện người sử dụng khác trên Website có hành vi vi phạm ĐKĐK, vui lòng chọn nút “Báo cáo xấu” trên giao diện hoặc liên hệ Meey Land để thông báo về vi phạm đó.

  2. Thông báo vi phạm

   Trước khi tiến hành xử lý như quy định tại Điều 6.3 dưới đây, Meey Land có thể thông báo trước cho Người Dùng một cách hợp lý, nêu rõ hành vi vi phạm của Người Dùng và biện pháp xử lý theo ĐKĐK này, và có thể cho Khách Hàng cơ hội khắc phục vi phạm, trừ các trường hợp được nêu tại Điều 3.9 trên đây.

  3. Hình thức xử phạt

   Tùy theo nhận định của Meey Land ứng với từng trường hợp vi phạm cụ thể của Người Dùng, Meey Land có toàn quyền đưa ra mức xử phạt phù hợp bao gồm, nhưng không giới hạn ở (các) hình thức dưới đây:

   • Tạm ngưng, chấm dứt hoạt động một phần hoặc toàn bộ hoặc xóa Tài Khoản Đăng Nhập. Tùy từng trường hợp tương ứng, Người Dùng sẽ không thể sử dụng một phần hoặc toàn bộ Dịch Vụ và/hoặc Website và/hoặc bất kỳ Sản Phẩm khác liên quan đến Tài Khoản Đăng Nhập bị xử lý vi phạm.
   • Nếu tài khoản Meey ID bị khóa vĩnh viễn, thì toàn bộ những quyền lợi của Chủ tài khoản cũng sẽ khóa vĩnh viễn.
   • Yêu cầu Người Dùng bồi thường đối với mọi tổn thất, thiệt hại mà Meey Land phải gánh chịu phát sinh từ hoặc liên quan đến vi phạm của Người Dùng. Theo đó, Người Dùng tại đây thừa nhận và đồng ý rằng Meey Land có quyền giữ lại bất kỳ khoản tiền nào mà Người Dùng đã nạp vào và/hoặc đã được nhận trong Tài Khoản Giao Dịch nhưng chưa sử dụng và/hoặc chưa yêu cầu rút hết để khấu trừ vào khoản bồi thường nói trên (nếu có)
  4. Bồi thường

   Người Dùng đồng ý rằng Người Dùng sẽ giữ cho Meey Land và các cổ đông, các tổ chức là công ty con, công ty liên kết, nhận sự quản lý, giám đốc, thành viên, nhân viên, luật sư và đại lý của Meey Land không bị phương hại bởi bất kỳ và tất cả khiếu nại, chi phí, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm và phí tổn (bao gồm cả phí luật sư và các chi phí khác) phát sinh từ hoặc liên quan tới:

   • Các giao dịch được thực hiện trên Website hoặc Tranh Chấp liên quan đến giao dịch đó (trừ trường hợp Meey Land hoặc các công ty liên kết của Meey Land là bên bán đối với giao dịch liên quan đến khiếu nại);
   • Việc Người Dùng sử dụng Dịch Vụ và/hoặc Website trong các giao dịch riêng của Người Dùng;
   • Việc Người Dùng vi phạm hoặc không tuân thủ bất kỳ ĐKĐK hoặc quy định hoặc pháp luật liên quan, cho dù có hoặc không được dẫn chiếu trong ĐKĐK này; và
   • Việc Người Dùng sử dụng sai Dịch Vụ và/hoặc Website.
 7. Giới hạn trách nhiệm
  1. Meey Land không đưa ra cam đoan, bảo đảm hoặc bảo lãnh nào về bất kỳ nội dung nào dưới đây:
   • Về thời gian, chất lượng, sự phù hợp, sự sẵn sàng, tính chính xác hoặc tính hoàn thiện của Dịch Vụ và Website;
   • Dịch Vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu và kỳ vọng của Người Dùng;
   • Việc sử dụng Dịch Vụ sẽ an toàn, đúng hạn, không bị gián đoạn hoặc không mắc lỗi hoặc hoạt động kết hợp với bất kỳ phần cứng, phần mềm, hệ thống hoặc dữ liệu nào khác;
   • Các lỗi hoặc sai sót thuộc Website sẽ được sửa;
   • Website hoặc máy chủ duy trì Website không bị nhiễm vi rút hoặc cấu phần nguy hại khác
  2. Tất cả các điều kiện, cam đoan và bảo đảm, cho dù là rõ ràng, ngụ ý, bắt buộc theo quy định của pháp luật hoặc theo cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo đảm ngụ ý về khả năng thương mại, tính phù hợp đối với một mục đích cụ thể, hoặc không xâm phạm đến các quyền của bên thứ ba, được loại trừ trong phạm vi tối đa mà pháp luật Việt Nam cho phép.
  3. Dịch Vụ, Website có thể phụ thuộc vào các giới hạn, tiềm ẩn vốn có trong việc sử dụng internet và thông tin liên lạc bằng hình thức điện tử bao gồm thiết bị do Người Dùng sử dụng bị lỗi, không kết nối, ngoài tầm phủ sóng điện thoại di động hoặc hoạt động không chính xác. Meey Land luôn nỗ lực duy trì hệ thống kỹ thuật trong tình trạng ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử và thực hiện các giao dịch trực tuyến. Bất kể quy định trên đây, Meey Land được miễn trừ mọi trách nhiệm nếu hệ thống kỹ thuật của Meey Land không đảm bảo hoạt động trong trường hợp phát sinh các Sự Kiện Bất Khả Kháng.
  4. Meey Land có thể cung cấp các liên kết hoặc tham chiếu tới các trang khác trên Internet được vận hành bởi bên thứ ba, chỉ nhằm giúp tạo sự thuận tiện cho Người Dùng. Meey Land không chịu trách nhiệm với nội dung của các trang khác và vì vậy không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại hay tổn thất nào phát sinh từ hoặc liên quan tới những nội dung của trang được liên kết bởi bất cứ hình thức nào.
  5. Meey Land không có trách nhiệm giải quyết bất kỳ trường hợp nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở Dịch Vụ giả mạo, Dịch Vụ đã được sử dụng, Dịch Vụ không sử dụng được, mà Người Dùng mua từ các bên trung gian.
  6. Trong mọi trường hợp, Meey Land sẽ chỉ chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định pháp luật và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào mang tính gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, mang tính kết quả, bất thường, hoặc mang tính trừng phạt.
  7. Vui lòng tham khảo điều khoản bổ sung liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ và Website tại Điều Khoản Sử Dụng.
 8. Quyền sở hữu trí tuệ
  1. Toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Website (bao gồm nhưng không giới hạn ở mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, giao diện, thiết kế, trình bày (layout), thông tin, nội dung chứa đựng trong Website) và các tài liệu hướng dẫn liên quan sẽ thuộc sở hữu duy nhất của Meey Land và bên thứ ba (nếu có) mà không phụ thuộc vào việc các quyền sở hữu trí tuệ đó đã đăng ký hay chưa.
  2. Người Dùng không được phép sao chép, tái tạo, phân phối hoặc thực hiện những hành vi tương tự khác để xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ của Meey Land và các bên thứ ba khác (nếu có) nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Meey Land và các bên thứ ba đó.
  3. Mặc dù trao quyền sử dụng Dịch Vụ cho Người Dùng, Meey Land bảo lưu mọi quyền sở hữu, quyền sở hữu trí tuệ của Meey Land đối với Dịch Vụ, Website và Sản Phẩm.
 9. Bảo mật thông tin
  1. Trong quá trình Người Dùng sử dụng Website và Dịch Vụ, Meey Land có thể thu thập và sử dụng Dữ Liệu Người Dùng nhằm mục đích cuối cùng để phục vụ lợi ích của Người Dùng và mang đến cho Người Dùng những trải nghiệm tốt nhất.
  2. Meey Land xem thông tin như tài sản phải được bảo vệ và dùng rất nhiều công cụ (mã hóa, mật khẩu, bảo mật vật lý…) để bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng khỏi truy cập trái phép và bị tiết lộ.
  3. Meey Land luôn nỗ lực bảo mật Dữ Liệu Người Dùng để ngăn chặn việc rò rỉ, đánh cắp Thông Tin Cá Nhân, hình thức sử dụng và truy cập tài khoản trái phép. Ngoài ra, Meey Land cũng triển khai và áp dụng các biện pháp bảo mật thông tin trong khuôn khổ các tiêu chuẩn bảo mật an ninh mạng mà Meey Land xây dựng.
  4. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện tại Chính Sách Bảo Mật trước khi Người Dùng thực hiện bất kỳ hoạt động nào trong phạm vi Website và/hoặc Sản Phẩm
 10. Điều khoản khác
  1. Meey Land bảo lưu quyền Cập Nhật vào bất cứ thời điểm nào, và sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Người Dùng có thể không sử dụng được hoặc không được sử dụng đầy đủ một phần hoặc toàn bộ Website trong quá trình Cập Nhật này.
  2. Meey Land không chịu trách nhiệm đối với việc phát hành các Dịch Vụ hoặc tính năng của Dịch Vụ với phiên bản thử nghiệm mà các phiên bản này có thể không đúng hoặc không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng. Meey Land có toàn quyền giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi truy cập của Người Dùng đối với một phần hoặc toàn bộ Website hoặc Dịch Vụ của Meey Land mà không cần thông báo hay chịu trách nhiệm.
  3. ĐKĐK này cùng tất cả những quy định, chính sách, điều kiện và điều khoản khác được nói tới và/hoặc dẫn chiếu tại ĐKĐK này sẽ cấu thành toàn bộ ĐKĐK mà Người Dùng phải tuân theo. Trong quá trình sử dụng Website và/hoặc Dịch Vụ, Người Dùng có thể được yêu cầu phải tuân theo điều khoản và điều kiện riêng của một dịch vụ cụ thể liên quan đến Website và/hoặc của Sản Phẩm khác tuy nhiên trong trường hợp có sự khác biệt giữa ĐKĐK và điều khoản và điều kiện của dịch vụ/Sản Phẩm khác đó, điều khoản và điều kiện của dịch vụ/Sản Phẩm khác sẽ được ưu tiên áp dụng.
  4. Trừ khi có xác nhận rõ ràng bằng văn bản từ Meey Land, việc Meey Land không thực thi hoặc thực thi không đầy đủ bất kỳ quyền hay quy định nào trong ĐKĐK sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền hoặc quy định đó, việc từ bỏ một lần bất kỳ quyền hoặc quy định nào sẽ không cấu thành sự tiếp tục từ bỏ.
  5. ĐKĐK này có thể được viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn hoặc không nhất quán giữa các ngôn ngữ, bản tiếng Việt sẽ là bản được ưu tiên áp dụng.
  6. ĐKĐK này được lập, điều chỉnh và diễn giải theo quy định của pháp luật Việt Nam. Mọi Tranh Chấp (nếu có) trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần hợp tác thiện chí trong vòng 30 (ba mươi) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn này, Meey Land và/hoặc Người Dùng có thể đưa Tranh Chấp ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Hà Nội theo quy định của pháp luật.
II. ĐIỀU KHOẢN GIAO DỊCH

Điều Khoản Giao Dịch này ("Điều Khoản Giao Dịch") quy định những nội dung liên quan đến những giao dịch mà Người Dùng thực hiện với Meey Land liên quan đến Website cũng như việc sử dụng Tài Khoản Giao Dịch của Người Dùng.

Trước khi tiến hành bất cứ giao dịch nào liên quan đến Website, Người Dùng đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với tất cả các nội dung tại Quy Định Chung và Điều Khoản Giao Dịch này. Người Dùng và Meey Land có thể ký kết hợp đồng riêng bằng bản giấy để thỏa thuận về Dịch Vụ, tuy nhiên nội dung hợp đồng cần tuân thủ ĐKĐK này, trừ khi có thỏa thuận khác của Các Bên bằng văn bản.

Người Dùng cũng hiểu và đồng ý rằng, Meey Land có toàn quyền sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bất kỳ và/hoặc toàn bộ các Điều Khoản Giao Dịch này (“Thay Đổi”) tại bất kỳ thời điểm nào. Trừ khi được Meey Land quy định khác đi, các Thay Đổi sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm Meey Land đăng tải lên giao diện của Website mà không cần thông báo trước cho Người Dùng. Bằng việc tiếp tục thực hiện giao dịch sau thời điểm các Thay Đổi được đăng tải, Người Dùng được coi là đã đồng ý với các Thay Đổi. Nếu Người Dùng không đồng ý với các nội dung Thay Đổi, Người Dùng có thể không thực hiện việc giao dịch. Để đảm bảo Người Dùng không bỏ sót bất kỳ Thay Đổi nào, vui lòng kiểm tra thường xuyên nội dung Điều Khoản Giao Dịch này để nắm được những cập nhật mới nhất của Meey Land.

Các thuật ngữ viết tắt hoặc viết hoa được sử dụng trong Điều Khoản Giao Dịch này, trừ khi được định nghĩa khác đi ở đây, sẽ có ý nghĩa như được quy định tại Quy Định Chung.

 1. Phạm vi áp dụng
  1. Điều Khoản Giao Dịch này được áp dụng đối với Người Dùng đáp ứng đầy đủ các điều kiện tại Điều 5.1 của Quy Định Chung và mong muốn thực hiện giao dịch để sử dụng các Dịch Vụ của Meey Land.
  2. Đối tượng giao dịch của Điều Khoản Giao Dịch này là bất kỳ và tất cả Dịch Vụ.
 2. Quy trình thực hiện giao dịch

  Các giao dịch liên quan đến Website và Dịch Vụ được thực hiện theo quy trình như sau:

  1. Đăng ký/Đăng nhập Tài Khoản Đăng Nhập và lựa chọn vai trò sử dụng:
   • Trường hợp Người Dùng chưa có Tài Khoản Đăng Nhập (tài khoản Meey ID): Người Dùng vui lòng liên hệ với Meey Land để mở hoặc truy cập Website, vào phần “Đăng ký” và làm theo từng bước được hướng dẫn
   • Trường hợp Người Dùng đã có Tài Khoản Đăng Nhập (tài khoản Meey ID): Người Dùng tiến hành đăng nhập bằng Tài Khoản Đăng Nhập đã đăng ký.
   • Sau khi đã đăng nhập thành công, Người Dùng lựa chọn vai trò Người Thuê, Người Quảng Cáo, Người Tự Chạy tùy theo nhu cầu của mình.
   • Trường hợp Người Dùng muốn trở thành Người Quảng Cáo, Người Dùng cần thực hiện tiếp bước đăng ký theo Hướng Dẫn. Để làm rõ, Người Dùng chỉ được công nhận là Người Quảng Cáo sau khi Meey Land xác thực thành công thông tin đăng ký của Người Dùng.
  2. Khởi tạo Yêu Cầu, nạp tiền và thực hiện Chiến Dịch (đối với Người Thuê và Người Tự Chạy)

   a) Khởi tại Yêu Cầu

   • Người Dùng khởi tạo yêu cầu thuê Người Quảng Cáo hoặc tự khởi tạo Chiến Dịch theo Hướng Dẫn. Sau khi Yêu Cầu được tạo thành công, Meey Land sẽ gửi email xác nhận cho Người Dùng.
   • Trường hợp Người Quảng Cáo do Người Thuê lựa chọn không phản hồi việc tiếp nhận Yêu Cầu trong thời gian quy định hoặc từ chối tiếp nhận Yêu Cầu, Meey Land sẽ chuyển tiếp Yêu Cầu của Người Thuê sang cho chuyên gia của Meey Land tiếp nhận và sẽ có thông báo tới Người Thuê.

   b) Thanh toán phí Dịch Vụ:

   • Người Dùng thanh toán phí Dịch Vụ cho Meey Land theo chỉ dẫn khi khởi tạo Yêu Cầu. Việc thanh toán cần thực hiện trong thời hạn quy định tại email xác nhận Yêu Cầu được Meey Land gửi cho Người Dùng.
   • Để làm rõ, việc chi trả ngân sách quảng cáo cho Nền Tảng Quảng Cáo được quy định như sau:
    • Đối với Người Tự Chạy, ngân sách Chiến Dịch sẽ do Người Dùng tự thanh toán cho Nền Tảng Quảng Cáo thông qua phương thức thanh toán đã cài đặt sẵn tại Tài Khoản Quảng Cáo mà Người Tự Chạy kết nối với Website.
    • Đối với Người Thuê, ngân sách Chiến Dịch sẽ do Meey Land chi trả cho Nền Tảng Quảng Cáo và Người Thuê phải thanh toán trước ngân sách này cho Meey Land.
    • Trong quá trình thực hiện Chiến Dịch, hệ thống Website sẽ tiến hành quét tự động 05 phút một lần để cập nhật các chỉ số báo cáo cũng như tình trạng sử dụng ngân sách quảng cáo.
    • Khi ngân sách đã được sử dụng tới (các) ngưỡng nhất định so với ngân sách theo Yêu Cầu của Người Dùng, hệ thống sẽ tự động gửi email cảnh báo cho Người Dùng để Người Dùng nạp tiền thêm và/hoặc sẽ tạm dừng Chiến Dịch cho tới khi Người Dùng thanh toán phí Dịch Vụ để đảm bảo Chiến Dịch không chi tiêu vượt quá ngân sách theo Yêu Cầu của Người Dùng.
   • Người Dùng thanh toán cho Meey Land thông qua các đơn vị thanh toán trung gian cần tuân thủ theo quy định của đơn vị trung gian đó.
   • Số tiền Người Dùng thanh toán thành công sẽ được tự động phân phối và hiển thị trên các Chiến Dịch theo Yêu Cầu.

   c) Chỉnh sửa Chiến Dịch:

   • Chỉnh sửa thông tin Chiến Dịch: Người Dùng được phép sửa thông tin nội dung thiết lập Chiến Dịch tại mọi thời điểm
   • Chỉnh sửa ngân sách:
    • Đối với Yêu Cầu chưa được thanh toán đầy đủ: Người Dùng không được phép sửa ngân sách cũng như tổng tiền thanh toán
    • Đối với Yêu Cầu đã được thanh toán đầy đủ, bất kể đã được Meey Land và/hoặc Người Quảng Cáo tiếp nhận Yêu Cầu hay chưa: Người Dùng có thể nạp thêm tiền tại mục Quản lý yêu cầu quảng cáo
    • Đối với Chiến Dịch đã được nghiệm thu: Người Dùng không được nạp thêm tiền, tuy nhiên có thể sao chép Chiến Dịch đã thực hiện để tạo Yêu Cầu mới và tiếp tục chạy theo nhu cầu
    • Trong mọi trường hợp, Người Dùng không được sửa đổi làm giảm số tiền tại Yêu Cầu đã gửi đi mà chỉ được hủy Yêu Cầu nếu Yêu Cầu chưa được Meey Land hoặc Người Quảng Cáo tiếp nhận hoặc nghiệm thu Chiến Dịch nếu Chiến Dịch đang chạy để thực hiện Chiến Dịch với ngân sách thấp hơn.

   d) Hủy, chấm dứt Chiến Dịch

   • Người Thuê và Người Tự Chạy có thể thực hiện hủy Yêu Cầu tại bất kỳ thời điểm nào khi Người Quảng Cáo và/hoặc Meey Land, tùy từng trường hợp, chưa tiếp nhận Yêu Cầu.
   • Trường hợp Người Thuê nghiệm thu Chiến Dịch mà vẫn còn dư ngân sách so với ngân sách tại Yêu Cầu khi thanh toán cho Meey Land, ngân sách còn dư và phí Dịch Vụ còn dư ứng với ngân sách còn dư sẽ được thu hồi lại vào Tài Khoản Giao Dịch của Người Thuê.
   • Trường hợp Người Tự Chạy hủy gói dịch vụ đã đăng ký và thanh toán, Người Tự Chạy sẽ không được hoàn trả bất kỳ chi phí nào, trừ khi có quy định cụ thể khác tại ĐKĐK hoặc quy định khác của Meey Land tại từng thời điểm.
   • Để làm rõ, trừ khi có quy định rõ ràng khác tại từng thời điểm và/hoặc được sự chấp thuận của Meey Land, số dư trên Tài Khoản Giao Dịch của Người Thuê và Người Tự Chạy trong mọi trường hợp sẽ không được rút ra mà chỉ được sử dụng để thanh toán cho các Yêu Cầu khác và/hoặc sử dụng các Sản Phẩm khác tùy theo quy định của Meey Land.
   • Trong trường hợp Chiến Dịch bị hủy hoặc chấm dứt một phần hoặc toàn bộ mà do lỗi của Meey Land, Meey Land sẽ xem xét hoàn lại tiền cho Người Dùng sau khi khấu trừ các khoản phải trừ (nếu có) và thực hiện bên ngoài hệ thống Website.
  3. Giá Dịch Vụ, hóa đơn GTGT
   • Giá của Dịch Vụ được quy định rõ ràng tại Website và tuân theo Điều 5.2 của QUY ĐỊNH CHUNG
   • Người Thuê và Người Tự Chạy có nhu cầu xuất hóa đơn tài chính hợp lệ cho giao dịch vui lòng tích chọn mục xuất hóa đơn VAT trên giao diện khởi tạo Yêu Cầu và nhập các thông tin được hướng dẫn. Sau khi Người Dùng thanh toán thành công, Meey Land sẽ gửi hóa đơn GTGT tới email của Người Dùng.
  4. Thực hiện Chiến Dịch và nhận Hoa Hồng
   • Sau khi nhận được Yêu Cầu từ Người Thuê, Người Quảng Cáo phải phản hồi trong thời hạn Meey Land quy định tại thông báo Yêu Cầu, nếu Người Quảng Cáo không phản hồi trong thời hạn này hoặc từ chối tiếp nhận Yêu Cầu, Meey Land sẽ chuyển Yêu Cầu sang cho Người Quảng Cáo khác.
   • Việc chi trả, rút Hoa Hồng chỉ áp dụng đối với Người Quảng Cáo có tư cách Freelancer và Agency.
   • Tỷ lệ Hoa Hồng mà Người Quảng Cáo được nhận ứng với mỗi Chiến Dịch được thực hiện thành công được đăng tải công khai trên Website tại đây
   • Những tỷ lệ Hoa Hồng khác do Người Thuê và Người Quảng Cáo tự thỏa thuận với nhau sẽ không được Meey Land công nhận.
   • Người Quảng Cáo có thể rút Hoa Hồng bằng cách gửi yêu cầu chuyển tiền. Người Quảng Cáo chỉ được hủy bỏ yêu cầu chuyển tiền sau khi đã gửi đi nếu Meey Land chưa duyệt yêu cầu này.
   • Yêu cầu rút tiền của Người Quảng Cáo sẽ chỉ được thực hiện nếu đảm bảo đủ các điều kiện để rút tiền bao gồm: (i) thông tin tài khoản ngân hàng được Meey Land xác minh, xác thực; (ii) Người Quảng Cáo là Agency đã xuất hóa đơn GTGT hợp lệ tương ứng cho Meey Land; (iii) Người Quảng Cáo là Freelancer đã cung cấp mã số thuế cá nhân chính xác; (iv) không có phản ánh hay khiếu nại nào của Người Dùng khác đối với việc thực hiện Chiến Dịch của Người Quảng Cáo; (v) Người Quảng Cáo không vi phạm ĐKĐK theo nhận định của Meey Land.
   • Số tiền Người Quảng Cáo thực nhận sẽ là số Hoa Hồng được yêu cầu rút trừ đi các khoản thuế, phí có liên quan, bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân đối với Freelancer và phí chuyển khoản ngân hàng (nếu có), và các khoản khấu trừ khác mà Người Quảng Cáo phải trả/bồi thường cho Meey Land hay Người Dùng khác tuân theo ĐKĐK và quy định của pháp luật.
   • Trường hợp tài khoản ngân hàng của Người Quảng Cáo không thể ghi có và/hoặc có bất kỳ sự cố phát sinh trong quá trình giao dịch dẫn đến việc không thể ghi có vào tài khoản ngân hàng của Người Quảng Cáo, Meey Land sẽ liên lạc với Người Quảng Cáo trong thời gian sớm nhất. Trường hợp không thể liên lạc với Người Quảng Cáo hoặc Người Quảng Cáo chậm trễ trong việc phản hồi Meey Land, Meey Land sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, tổn thất nào của Người Quảng Cáo phát sinh từ hoặc liên quan đến việc chậm thanh toán của Meey Land.
   • Việc chuyển Hoa Hồng sẽ chỉ được thực hiện trong ngày làm việc và thời gian Hoa Hồng được ghi có vào tài khoản ngân hàng của Người Quảng Cáo sẽ tuân theo quy định, nghiệp vụ của ngân hàng liên quan.
  5. Hoàn tất Dịch Vụ
   • Sau khi Chiến Dịch đã bắt đầu được thực hiện, Người Thuê và Người Tự Chạy có thể nghiệm thu bất cứ lúc nào để chấm dứt Chiến Dịch.
   • Người Dùng có thể tra cứu lịch sử, nội dung chi tiết, tình trạng của các Chiến Dịch và giao dịch liên quan tại trong Tài Khoản Đăng Nhập của Người Dùng.
 3. Quyền và nghĩa vụ của Người Dùng
  1. Cam kết rằng Người Dùng có đầy đủ năng lực hành vi, quyền hạn hoặc thẩm quyền để giao kết, thực hiện Điều Khoản Giao Dịch này và sử dụng Dịch Vụ. Trường hợp Người Dùng là tổ chức, Người Dùng phải tự chịu trách nhiệm trong việc ủy quyền hợp lệ cho cá nhân, tổ chức khác thay mặt Người Dùng sử dụng Tài Khoản Đăng Nhập và Dịch Vụ.
  2. Đảm bảo các thông tin của Người Dùng cung cấp cho Meey Land là chính xác, cập nhật và đầy đủ, bao gồm cả thông tin tài khoản ngân hàng. Người Dùng phải là bên thụ hưởng hợp pháp của tài khoản ngân hàng mà Người Dùng cung cấp cho Meey Land.
  3. Khi sử dụng Dịch Vụ, Người Dùng chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả hành động cũng như sai sót phát sinh từ lỗi của bản thân mình trong khi thực hiện giao dịch. Nếu bất kỳ một sai sót hay sự cố nào xảy ra, Người Dùng phải liên hệ ngay với Meey Land để được hướng dẫn, hỗ trợ.
  4. Trong trường hợp có sự cố phát sinh từ phía hệ thống hoặc nếu một giao dịch không được thực hiện theo mong muốn của Người Dùng, Người Dùng cần thông báo ngay cho Meey Land và Meey Land sẽ nỗ lực hết sức để tư vấn và trợ giúp Người Dùng.
  5. Bằng việc cung cấp thông tin khi sử dụng Dịch Vụ, Người Dùng đồng ý cho Meey Land toàn quyền sử dụng các thông tin này theo Chính Sách Bảo Mật
  6. Tự đảm bảo thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo mật Tài Khoản Đăng Nhập, Tài Khoản Giao Dịch và các thông tin khác của chính Người Dùng trong quá trình thực hiện giao dịch và sử dụng Dịch Vụ.
  7. Các quyền và nghĩa vụ khác tại Điều Khoản Giao Dịch này, Quy Định Chung và quy định của pháp luật.
 4. Quyền và nghĩa vụ của Meey Land
  1. Việc cung cấp Dịch Vụ của Meey Land sẽ tuân theo Điều Khoản Sử Dụng
  2. Có quyền đề nghị Người Dùng cung cấp bổ sung các thông tin liên quan đến Người Dùng phù hợp với yêu cầu quản lý của Meey Land và quy định pháp luật.
  3. Có quyền đề nghị Người Dùng cung cấp bổ sung các thông tin liên quan đến Người Dùng phù hợp với yêu cầu quản lý của Meey Land và quy định pháp luật. Meey Land bảo lưu quyền xác minh, kiểm tra tính hợp pháp quyền sử dụng phương thức thanh toán của Người Dùng, bao gồm cả ảnh chân dung và các tài liệu khác của Người Dùng và có quyền đình chỉ giao dịch cho đến khi chắc chắn về tính hợp pháp của thông tin thanh toán này.
  4. Có quyền tạm ngưng, chấm dứt Tài Khoản Đăng Nhập, Tài Khoản Giao Dịch và/hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Người Dùng mà không cần bất cứ thông báo và/hoặc chấp thuận trước của Người Dùng trong các trường hợp tại Điều 3.9 của Quy Định Chung
  5. Hỗ trợ Người Dùng xử lý các yêu cầu, khiếu nại liên quan đến thực hiện giao dịch và sử dụng Dịch Vụ. Thời gian tiếp nhận yêu cầu và hỗ trợ của Meey Land:
   • Tổng đài chăm sóc Người Dùng: 0249.999.2999 từ 8:00 – 18:00, thứ 2 đến thứ 6;
   • Đường dây nóng (Hotline): 096.783.5918 hỗ trợ 24/7
  6. Các quyền và nghĩa vụ khác tại Điều Khoản Giao Dịch này, Quy Định Chung và quy định của pháp luật.
 5. Bảo mật thông tin
  1. Các Bên cam kết bảo mật mọi thông tin mà Các Bên cung cấp cho nhau trong quá trình thực hiện giao dịch. Các Bên chỉ sử dụng các thông tin đó đúng mục đích nhằm thực hiện các giao dịch theo quy định trong Điều Khoản Giao Dịch này hoặc theo thỏa thuận khác giữa Các Bên bằng văn bản.
  2. Quy định về bảo mật thông tin của Người Dùng và thông tin thanh toán được thực hiện theo Chính Sách Bảo Mật
  3. Mỗi Bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tiết lộ các thông tin do Bên kia cung cấp hoặc có được trong quá trình thực hiện Điều Khoản Giao Dịch mà việc tiết lộ các thông tin đó gây ảnh hưởng bất lợi cho Bên kia, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc pháp luật.
 6. Bất khả kháng
  1. Nếu một trong Các Bên bị ảnh hưởng bởi bất kỳ Sự Kiện Bất Khả Kháng nào, thì Bên đó sẽ không phải chịu trách nhiệm liên quan đến Điều Khoản Giao Dịch trong phạm vi bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng; với điều kiện là Bên bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng phải:
   • Thông báo ngay lập tức cho Bên còn lại về Sự Kiện Bất Khả Kháng; và
   • Thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để loại bỏ hoặc giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của Sự Kiện Bất Khả Kháng ngay khi có thể và trong phạm vi thực hiện được.
  2. Nếu như một Bên không thể thực hiện được đầy đủ một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình tại Điều Khoản Giao Dịch này do nguyên nhân từ Sự Kiện Bất Khả Kháng trong khoảng thời gian hơn 30 (ba mươi) ngày liên tục thì Bên còn lại có thể chấm dứt Điều Khoản Giao Dịch bằng việc gửi thông báo qua email cho Bên bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng.
  3. Để làm rõ, Các Bên đồng ý rằng trường hợp hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin, hệ thống điện bị trục trặc, gặp sự cố, bị tấn công hoặc vì bất kỳ lý do gì nằm ngoài khả năng kiểm soát của Meey Land mà không phải phát sinh do lỗi của Meey Land cũng được xem là một Sự Kiện Bất Khả Kháng theo quy định tại Điều Khoản Giao Dịch này.
 7. Quy định khác
  1. Các Bên cam kết tuân thủ đúng, đầy đủ và chính xác các quy định của Điều Khoản Giao Dịch này.
  2. Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Giao Dịch được tuyên là vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của bất kỳ điều khoản nào khác của Điều Khoản Giao Dịch này, và trong phạm vi điều khoản đó vô hiệu hoặc không thể thi hành, điều khoản đó được xem là không được đưa vào trong Điều Khoản Giao Dịch này.
  3. Các nội dung khác không có trong Điều Khoản Giao Dịch này sẽ thực hiện theo Quy Định Chung
III. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính Sách Bảo Mật này ("Chính Sách Bảo Mật") quy định những nội dung liên quan đến việc thu thập, xử lý, bảo mật thông tin và quyền riêng tư của Người Dùng.

Trước khi tiến hành bất cứ hoạt động nào liên quan đến Website, Người Dùng đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với tất cả các nội dung tại Quy Định Chung và Chính Sách Bảo Mật này.

Người Dùng cũng hiểu và đồng ý rằng, Meey Land có toàn quyền sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bất kỳ và/hoặc toàn bộ Chính Sách Bảo Mật này (“Thay Đổi”) tại bất kỳ thời điểm nào. Trừ khi được Meey Land quy định khác đi, các Thay Đổi sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm Meey Land đăng tải lên giao diện của Website mà không cần thông báo trước cho Người Dùng. Bằng việc tiếp tục thực hiện việc truy cập Website sau thời điểm các Thay Đổi được đăng tải, Người Dùng được coi là đã đồng ý với các Thay Đổi. Nếu Người Dùng không đồng ý với các nội dung Thay Đổi, Người Dùng có thể ngừng việc truy cập Website. Để đảm bảo Khách Hàng không bỏ sót bất kỳ Thay Đổi nào, vui lòng kiểm tra thường xuyên nội dung Chính Sách Bảo Mật này để nắm được những cập nhật mới nhất của Meey Land.

Các thuật ngữ viết tắt hoặc viết hoa được sử dụng trong Chính Sách Bảo Mật này, trừ khi được định nghĩa khác đi ở đây, sẽ có ý nghĩa như được quy định tại Quy Định Chung.

 1. PHẠM VI ÁP DỤNG
  • Chính Sách Bảo Mật này áp dụng cho việc thu thập, xử lý, bảo mật Dữ Liệu Người Dùng trong quá trình Người Dùng truy cập, sử dụng Dịch Vụ, giao dịch liên quan đến Website.
  • Chính Sách Bảo Mật này không áp dụng với thông tin mà Người Dùng chọn tiết lộ hay gửi cho:
   • Các dịch vụ, trang web, ứng dụng không phải do Meey Land quản lý và phát triển (kể cả các dịch vụ khác do bên liên kết của Meey Land cung cấp hoặc vận hành) mà không nêu rõ Chính Sách Bảo Mật này sẽ được áp dụng;
   • Bất cứ dịch vụ của bên thứ ba nào (bao gồm bất cứ trang web của bên thứ ba nào) mà Người Dùng có thể truy cập qua Website.
   • Người Dùng cần hiểu và đồng ý rằng các dịch vụ, trang web, ứng dụng của các bên thứ ba nêu trên có thể thu thập thông tin của Người Dùng theo các điều khoản, điều kiện và chính sách của họ.
 2. BẢO MẬT DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG
  1. Mục đích và phạm vi thu thập, sử dụng Dữ Liệu Người Dùng
   1. Mục đích thu thập Dữ Liệu Người Dùng
    • Việc Meey Land thu thập Dữ Liệu Người Dùng nhằm mục đích đảm bảo quyền và lợi ích cho Người Dùng, cải thiện chất lượng dịch vụ, phục vụ công tác bảo mật để đem lại cho Người Dùng trải nghiệm tốt hơn, bao gồm các nội dung chính sau đây:
     • Để xác nhận khi Người Dùng dùng thông tin để đăng nhập vào Tài Khoản Đăng Nhập;
     • Xác minh danh tính Người Dùng và bảo mật Tài Khoản Đăng Nhập;
     • Để cung cấp cho Người Dùng khác trên Website trong quá trình sử dụng Dịch Vụ, như cung cấp thông tin của Người Thuê cho Người Quảng Cáo và ngược lại;
     • Để thực hiện giao dịch liên quan đến Website và/hoặc hỗ trợ Người Dùng khi thực hiện giao dịch;
     • Để cung cấp các dịch vụ như xử lý những cụm từ Người Dùng tìm kiếm để trả về kết quả chính xác, cung cấp cho Người Dùng các dịch vụ dựa trên địa điểm mà Người Dùng chọn sử dụng;
     • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ Người Dùng, nhằm mục đích xử lý sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, đảm bảo an ninh, phát hiện các hành vi lạm dụng, lừa đảo, và hành vi trái pháp luật khác, đảm bảo cam kết của Meey Land với Người Dùng (ví dụ đảm bảo không có nhiều lượt đăng nhập hoặc đăng nhập đáng nghi vào Tài Khoản Đăng Nhập của Người Dùng);
     • Để phân tích, tổng hợp thông tin, lập báo cáo tiến độ, hiệu quả Chiến Dịch cho Người Dùng;
     • Để quản lý thông tin, phục vụ cho hoạt động cung cấp Dịch Vụ và hỗ trợ sau mua hàng, để phản hồi những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu của Người Dùng;
     • Để tuyên truyền quảng cáo các thông tin hoặc gửi email giới thiệu về các Dịch Vụ và Sản Phẩm, đánh giá tính hiệu quả và cải thiện việc quảng cáo và các hoạt động tiếp thị và xúc tiến khác;
     • Để cá nhân hóa nội dung mỗi khi Người Dùng truy cập vào Website, dựa theo giới tính, tuổi, nơi ở, sở thích, lịch sử giao dịch, nội dung đã xem;
     • Để phân tích xu hướng tiêu dùng của Khách Hàng, với mục đích phát triển dịch vụ mới vả cải thiện dịch vụ hiện tại;
     • Để liên lạc, thông báo tới Người Dùng về, bao gồm nhưng không giới hạn ở, (i) những sản phẩm/dịch vụ khác mà Meey Land đang hoặc sẽ cung cấp; (ii) xin ý kiến của Người Dùng về những Sản Phẩm hiện tại hoặc những Sản Phẩm mới trong tương lai, (ii) thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người Dùng và Meey Land;
     • Duy trì Tài Khoản Đăng Nhập theo ĐKĐK;
     • Quản lý hoạt động Người Dùng thực hiện trên Sản Phẩm;
     • Dùng cho những mục đích khác được quy định cụ thể tại Chính Sách Bảo Mật này và theo quyết định của Meey Land tùy từng thời điểm và sẽ thông báo trên Website.
    • Meey Land chỉ thu thập Dữ Liệu Người Dùng trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích thương mại đúng đắn của Meey Land. Meey Land duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật những thông tin mà Người Dùng đã cung cấp. Ngoài ra, Meey Land cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thông tin mà Meey Land cung cấp cho họ.
    • Meey Land không bán Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng hay khách hàng của Người Dùng với bên thứ ba vì bất cứ lý do nào.
   2. Phạm vi thu thập Dữ Liệu Người Dùng

    Trong quá trình Người Dùng truy cập, sử dụng Dịch Vụ, tiến hành giao dịch liên quan đến Website, Meey Land sẽ thu thập các Thông Tin Cá Nhân và phi cá nhân liên quan đến Người Dùng như sau:

    • Thông tin mà Người Dùng bắt buộc phải cung cấp khi đăng ký/đăng nhập Tài Khoản Đăng Nhập, trở thành Người Quảng Cáo và thanh toán như Tên, địa chỉ, điện thoại, địa chỉ, địa chỉ email, tài khoản ngân hàng, thông tin thanh toán, v.v.
    • Thông tin Người Dùng tự nguyện chia sẻ, cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn bởi những bài đăng của Người Dùng trên Sản Phẩm, thông tin khi Người Dùng đưa ra ý kiến, phản hồi, khiếu nại liên quan đến Sản Phẩm, trả lời các bảng điều tra thông tin mà Meey Land đưa ra, qua bất cứ phương tiện và hình thức nào, thông tin được Người Dùng cấp quyền trên thiết bị của Người Dùng để chia sẻ thông tin với Meey Land;
    • Thông tin mà Người Dùng trao đổi với Meey Land thông qua điện thoại, thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, trao đổi trên các nền tảng ứng dụng truyền thông xã hội, email hay tại chính Website; và/hoặc trao đổi với các Người Dùng khác thông qua công cụ trò chuyện (chat) trực tuyến trên Website;
    • Thông tin về nhân thân được Cơ quan có thẩm quyền cung cấp hoặc các thông tin khác phục vụ công tác xác minh thông tin, phòng chống lừa đảo, gian lận;
    • Thông tin nhận được trong quá trình Người Dùng truy cập, sử dụng Sản Phẩm:
     • Cookies;
     • Địa chỉ IP;
     • Các thuộc tính thiết bị điện thoại, máy tính cũng như các thiết bị kết nối web khác mà Người Dùng sử dụng để truy cập Sản Phẩm như hệ điều hành, phiên bản phần cứng và phần mềm, dung lượng bộ nhớ trống, plugin, loại trình duyệt;
     • Dữ liệu từ cài đặt thiết bị: là thông tin Khách Hàng cho phép Meey Land nhận thông qua cài đặt thiết bị mà Người Dùng bật, ví dụ như quyền truy cập vào vị trí GPS, máy ảnh hoặc ảnh của Người Dùng;
     • Hoạt động trên thiết bị: thông tin về các hoạt động và hành vi Khách Hàng thực hiện trên thiết bị;
     • Phiên bản Sản Phẩm Khách Hàng đang sử dụng trên thiết bị của mình;
     • Dữ liệu địa điểm: là thông tin được lấy từ GPS, Wifi, địa chỉ IP hoặc bài đăng công khai có chứa thông tin địa điểm của Người Dùng;
     • Thông tin Meey Land có thể truy cập được khi Người Dùng liên kết, cấp quyền cho Meey Land liên kết với Tài Khoản Quảng Cáo phù hợp với chính sách bảo mật của Nền Tảng Quảng Cáo;
     • Dữ liệu khách hàng trả về là kết quả của Chiến Dịch;
     • Mạng và kết nối: thông tin như tên của nhà mạng di động, ngôn ngữ, múi giờ, số điện thoại di động, địa chỉ IP, tốc độ kết nối.
    • Bất kỳ và tất cả thông tin nào khác được pháp luật hiện hành cho phép Meey Land thu thập, sử dụng hay tiết lộ mà không cần sự đồng ý trước của Người Dùng.
   3. Phạm vi sử dụng Dữ Liệu Người Dùng
    • Dữ Liệu Người Dùng chỉ được sử dụng trong hoạt động quản lý và kinh doanh của Meey Land, cũng như cung cấp cho các bên liên kết tuy nhiên vẫn đảm bảo ngăn ngừa các hoạt động gây ảnh hưởng bất lợi tới Tài Khoản Đăng Nhập của Người Dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người Dùng
    • Meey Land sẽ không sử dụng Dữ Liệu Người Dùng ngoài mục đích và phạm vi tại Chính Sách Bảo Mật này.
    • Meey Land sẽ không cung cấp Dữ Liệu Người Dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào trước khi có sự đồng ý của Người Dùng ngoài những bên đã được quy định tại Chính Sách Bảo Mật này, và trừ khi phải cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc tuân theo quy định của pháp luật.
    • Trường hợp Người Dùng tự xóa hoặc yêu cầu Meey Land xóa Tài Khoản Đăng Nhập và thông tin của Người Dùng, Meey Land vẫn có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ một số hoặc toàn bộ thông tin nhất định nhằm phân tích và lưu trữ hồ sơ cũng như phòng tránh, xử lý các hành vi vi phạm ĐKĐK, vi phạm pháp luật. Tùy theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền, Meey Land có thể hủy/xóa Dữ Liệu Người Dùng một cách an toàn mà không cần báo trước cho Người Dùng. Tuy nhiên do vấn đề kỹ thuật có thể phức tạp hơn dự kiến, Meey Land không cam đoan hay đảm bảo Dữ Liệu Người Dùng sẽ bị xóa hoàn toàn khỏi tất cả các hệ thống của Meey Land hay có liên kết với Meey Land.
    • Meey Land sẽ không chịu trách nhiệm đối với những Dữ Liệu Người Dùng mà Người Dùng tự đồng ý cấp cho một bên thứ ba trong quá trình sử dụng Dịch Vụ.
   4. Quyền riêng tư
    • Trong quá trình Người Dùng sử dụng Sản Phẩm, Meey Land mặc định Người Dùng đồng ý cho phép Meey Land sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng để gửi thông báo, tin tức của Meey Land tới email và tin nhắn (SMS) của Người Dùng.
    • Nếu không muốn tiếp tục nhận những thông báo và tin tức này, Người Dùng có thể từ chối bằng cách thực hiện theo hướng dẫn hủy đăng ký của Meey Land trong mỗi email hoặc tin nhắn.
    • Tuy nhiên Người Dùng không được huỷ đăng ký nhận thông báo, tin tức này nếu như chúng không có tính chất quảng cáo và được sử dụng để đăng ký, xác minh, bảo vệ Tài Khoản Đăng Nhập và thông báo cho Người Dùng về những thay đổi quan trọng của Meey Land.
    • Nội dung trao đổi giữa Người Thuê và Người Quảng Cáo sẽ được Meey Land bảo mật, những Người Dùng khác sẽ chỉ được xem đánh giá, nhận xét của Người Thuê đối với Người Quảng Cáo khi nghiệm thu Chiến Dịch.
  2. Bảo mật thông tin cá nhân
   1. Thời gian lưu trữ Thông Tin Cá Nhân

    Trừ khi có quy định rõ ràng khác tại ĐKĐK, Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Người Dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông Tin Cá Nhân Người Dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Meey Land.

   2. Phương tiện và công cụ để Người Dùng tiếp cận và chỉnh sửa Thông Tin Cá Nhân
    • Người Dùng có thể tiếp cận và chỉnh sửa Thông Tin Cá Nhân của mình tại Tài Khoản Đăng Nhập của mình đã đăng ký trên Website.
    • Việc đăng nhập và chỉnh sửa có thể thực hiện trên máy tính, điện thoại, hay các công cụ khác có tính năng truy cập vào Website.
    • Người Dùng có thể yêu cầu truy cập, truy xuất và/hoặc sửa Thông Tin Cá Nhân của mình bằng cách gửi văn bản hoặc email cho Meey Land. Meey Land sẽ cần Người Dùng cung cấp thêm thông tin để xác thực danh tính cũng như bản chất, mục đích của yêu cầu đó của Người Dùng và có thể tính một khoản phí hợp lý để giải quyết và xử lý yêu cầu của Người Dùng, tuy nhiên Meey Land vẫn bảo lưu quyền từ chối sửa Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng nếu pháp luật cho phép.
   3. Những đối tượng có thể được tiếp cận với Thông Tin Cá Nhân
    • Meey Land không cung cấp Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Meey Land cung cấp dịch vụ cho Người Dùng, cụ thể như sau:
     • Trao đổi Thông Tin Cá Nhân Người Dùng với các công ty liên kết của Meey Land và các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc Người Dùng với Meey Land:
     • Meey Land có thể chia sẻ Thông Tin Cá Nhân Người Dùng cho các đối tác của Meey Land, công ty liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của Meey Land. Việc chia sẻ này giúp Meey Land có thể cung cấp cho Người Dùng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Người Dùng có thể quan tâm. Trong trường hợp các đối tác của Meey Land và các công ty liên kết của Meey Land được cấp quyền truy cập Thông Tin Cá Nhân Người Dùng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này.
     • Meey Land có thể chuyển Thông Tin Cá Nhân Người Dùng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ Người Dùng. Meey Land cũng có thể trao đổi Thông Tin Cá Nhân Người Dùng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
     • Trao đổi Thông Tin Cá Nhân Người Dùng với các đối tác quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Người Dùng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi Người Dùng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.
     • Trao đổi Thông Tin Cá Nhân Người Dùng với những đơn vị kinh doanh khác mà Meey Land có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, Meey Land sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách Bảo Mật này.
     • Cung cấp các thông tin cần thiết cho các đơn vị đối tác thanh toán, v.v.
    • Meey Land có thể dùng Thông Tin Cá Nhân Người Dùng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Người Dùng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý...), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Meey Land tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Người Dùng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Người Dùng cung cấp cho Meey Land sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.
    • Ngoài các trường hợp nêu trên, Meey Land sẽ có thông báo cụ thể cho Người Dùng khi phải tiết lộ Thông Tin Cá Nhân Người Dùng cho một bên thứ ba và sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Cá Nhân Người Dùng khi được sự đồng ý của Người Dùng.
    • Người Dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ Thông Tin Cá Nhân cho bên thứ ba đến Meey Land. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Meey Land sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người Dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.
   4. Cơ chế bảo mật Thông Tin Cá Nhân
    • Meey Land thiết lập hệ thống bảo vệ Thông Tin Cá Nhân Người Dùng qua cách hình thức
     • Meey Land duy trì biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử, và quy trình được thiết kế để bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng. Ví dụ, đối với sự an toàn của lượt truy cập từ Người Dùng vào Sản Phẩm, Meey Land có thể sử dụng các hàng rào tường lửa, các kỹ thuật mã hóa và/hoặc các thủ tục xác thực khác. Bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nào của Người Dùng lưu trên Sản Phẩm thông qua Tài Khoản Đăng Nhập của Người Dùng sẽ được lưu trữ trên các máy chủ an toàn, chỉ có những người có thẩm quyền mới có thế truy cập được.
     • Đội ngũ kỹ thuật, nhân viên của Meey Land thường xuyên túc trực theo dõi toàn bộ hoạt động của Sản Phẩm. Meey Land luôn nỗ lực tối đa để đảm bảo mọi cuộc tấn công từ các phía đều được phát hiện kịp thời và thực hiện biện pháp
     • Các Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng sẽ được lưu trữ theo các bước và thực hiện bảo mật nghiêm ngặt theo các quy định của pháp luật.
     • Tuy nhiên không có dịch vụ truyền dữ liệu nào qua Internet được đảm bảo tuyệt đối an toàn. Vì vậy mặc dù Meey Land cố gắng hết sức để bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng, Meey Land không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của bất kỳ thông tin mà Người Dùng chuyển tới Meey Land, Người Dùng phải chấp nhận rằng Người Dùng tự chịu rủi ro khi gửi thông tin qua Internet.
    • Chính sách bảo mật dữ liệu nội bộ của Meey Land chỉ cho phép nhân viên có thẩm quyền truy cập vào Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng. Nhân viên được ủy quyền có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng nhằm mục đích phục vụ kinh doanh.
    • Người Dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng Dịch Vụ và giao dịch bằng Tài Khoản Đăng Nhập đã đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Người Dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Meey Land về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên Tài Khoản Đăng Nhập và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
    • Người Dùng có trách nhiệm bảo vệ thông tin Tài Khoản Đăng Nhập của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.
    • Meey Land không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Người Dùng truy cập vào Website và/hoặc Sản Phẩm từ các website khác không phải là Sản Phẩm chính thức của Meey Land.
    • Trong trường hợp có vi phạm bảo mật hoặc an toàn Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng, Meey Land sẽ thông báo ngay cho Người Dùng khi cần thiết và trong phạm vi có thể, Người Dùng có thể thực hiện các bước bảo vệ thích hợp. Trừ khi Người Dùng đưa ra được giải pháp khác, Meey Land có thể thông báo cho Người Dùng những trường hợp nghi ngờ bằng cách sử dụng email mà Người Dùng cung cấp cho Meey Land khi Người Dùng đăng ký với Meey Land.
   5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý Thông Tin Cá Nhân

    Meey Land là đơn vị thu thập và quản lý Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng. Người Dùng có thể liên lạc với Meey Land để hỏi về mọi hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình tại Liên Hệ;

 3. CHÍNH SÁCH VỀ COOKIES
  1. Cookies thiết yếu

   Cookies thiết yếu là những Cookies cần thiết và mang tính bắt buộc để Meey Land có thể cung cấp Dịch Vụ cho Người Dùng, vì vậy Người Dùng không thể từ chối chúng. Người Dùng có thể chặn hoặc xóa Cookies trong cài đặt trình duyệt của mình.

  2. Cookies chức năng

   Cookies chức năng là những Cookies cho phép Người Dùng sử dụng các tính năng chính trên Website mà khi tắt Cookies này, Người Dùng sẽ không thể sử dụng những tính năng này và có thể dẫn đến một số bất tiện như sau:

   • Không thể truy cập được một số mục của Meey Land;
   • Hạn chế các Dịch Vụ Meey Land có thể cung cấp cho Người Dùng;
   • Meey Land không thể ghi nhớ các tùy chọn của Người Dùng;
   • Meey Land không dùng dữ liệu thu thập được từ các Cookies này cho các mục đích tiếp thị.

  3. Cookies hiệu suất và phân tích
   • Cookies hiệu suất cho phép Meey Land nâng cao hiệu suất và chức năng của Website và phát hiện bất cứ lỗi nào gây cản trở việc sử dụng của Người Dùng.
   • Cookies này cũng cho phép thu thập thông tin về cách thức Người Dùng truy cập sử dụng Meey Land bao gồm thông tin về thời gian truy cập trên mỗi trang, số lượng truy cập trên mỗi trang, lỗi tin nhắn hiển thị, số lượng nhấp chuột trên mỗi mục của Meey Land.
   • Dựa trên Cookies này, Meey Land có thể tính và phân tích số lượng Dịch Vụ được mua và số lượng nhấp chuột liên quan đến chi phí đầu tư quảng cáo. Meey Land chia sẻ những thông tin này với các đối tác của mình.
   • Meey Land không dùng dữ liệu thu thập được từ các Cookies này cho các mục đích tiếp thị.
  4. Cookies cá nhân hóa
   • Cookies cá nhân hóa giúp Meey Land tùy chỉnh Website khi Người Dùng sử dụng và cho phép Meey Land ghi nhớ các lựa chọn, sở thích của Người Dùng.
   • Dữ liệu mà các Cookies này thu thập bao gồm tên nước cư trú, ngôn ngữ, hành trình cuối cùng Người Dùng thực hiện.
   • Khi tắt những Cookies này, Người Dùng có thể gặp một số bất tiện như sau:
    • Một số nội dung trên Website có thể không thể hiển thị chính xác;.
    • Hỗ trợ trực tuyến mà Meey Land cung cấp bị hạn chế;.
    • Việc lưu trữ các tùy chọn cần thiết để hiển thị hoặc tắt một số tính năng nhất định bị chặn.
  5. Cookies tiếp thị và quảng cáo
   • Những Cookies này được sử dụng để truyền tải thông điệp quảng cáo phù hợp hơn với Người Dùng. Chúng thực hiện các chức năng như ngăn quảng cáo giống nhau hiển thị liên tục, đảm bảo quảng cáo được hiển thị chính xác và trong một số trường hợp lựa chọn các quảng cáo phù hợp dựa trên sở thích của Người Dùng.
   • Những Cookies này cho phép Meey Land xác định:
    • Nội dung Website Người Dùng truy cập;
    • Nội dung Người Dùng tìm kiếm;
    • Thông tin Người Dùng chia sẻ khi đăng ký trên website khác;
    • Website khác Người Dùng truy cập gần đây hoặc ngay trước khi truy cập Website.
   • Cookies tiếp thị được cài đặt trên Meey Land bằng mạng lưới quảng cáo là các công ty đóng vai trò trung gian giữa Meey Land và nhà quảng cáo cho Meey Land. Những Cookies này được sử dụng để:
    • Hiển thị các quảng cáo và khuyến mại liên quan đến dịch vụ đang được tìm kiếm thông qua các phương tiện trung gian (email, truyền thông xã hội, quảng cáo biểu ngữ) dựa trên việc truy cập và nhấp chuột trên Website;
    • Hạn chế số lần mỗi quảng cáo được hiển thị;
    • Đánh giá tính hiệu quả của chiến dịch quảng cáo;
    • Tạo liên kết với các phương tiện truyền thông xã hội để nhận diện khi Người Dùng muốn sử dụng các phương tiện này thông qua Website.
  6. Bảo mật thông tin về Cookies
   • Meey Land cam kết đảm bảo bảo mật dữ liệu về Cookies của Người Dùng theo các nguyên tắc sau:
    • Meey Land không đính kèm bất kỳ thông tin nào vào Cookies được sử dụng để nhận dạng cá nhân.
    • Meey Land không sử dụng Cookies để phục hồi địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại hay bất kỳ thông tin nào khác cho phép nhận dạng cá nhân.
    • Meey Land không cung cấp bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nào của Người Dùng cho các bên thứ ba chạy quảng cáo cho Meey Land.
   • Nếu Người Dùng sử dụng chung máy tính hoặc điện thoại với nhiều người, hoặc nếu máy tính hay điện thoại của Người Dùng sử dụng nhiều trình duyệt khác nhau, những nội dung quảng cáo tương thích với sở thích của Người Dùng có thể sẽ được hiển thị khi người khác sử dụng thiết bị.
   • Người Dùng có thể thay đổi cài đặt Trình duyệt để tắt Cookies nếu muốn.
 4. BẢO MẬT THÔNG TIN THANH TOÁN

  Hệ thống thanh toán trên Meey Land được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, kết nối với hệ thống các Ngân hàng nội địa và Quốc tế (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”). Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán của Meey Land đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối Tác Cổng Thanh Toán. Ngoài ra, Meey Land còn có các tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thông tin thanh toán của Người Dùng.

  Hiện nay Website chỉ cho phép thanh toán thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng được Meey Land chỉ định. Tuy nhiên trong thời gian tới, Meey Land sẽ tích hợp các hình thức thanh toán khác để thuận lợi hơn cho Người Dùng và sẽ đảm bảo các nguyên tắc dưới đây.

  1. Tiêu chuẩn bảo mật

   Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ nội địa và thẻ quốc tế đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán và các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin đối với ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Pháp luật và Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

  2. Cơ chế bảo mật

   Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của Meey Land áp dụng với Người Dùng:

   • Thông tin thẻ thanh toán của Người Dùng không được lưu trên hệ thống của Meey Land. Khi sử dụng thẻ ngân hàng để nạp tiền trên Sản Phẩm, Người Dùng sẽ nhập thông tin thẻ trên hệ thống của Đối Tác Cổng Thanh Toán
   • Khi có các vấn đề phát sinh liên quan đến việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán, Người Dùng liên hệ với Đối Tác Cổng Thanh Toán để được giải quyết.
   • Người Dùng truy cập vào Website thông qua giao thức HTTPS.
   • Người Dùng có tùy chọn sử dụng OTP xác nhận giao dịch.
   • Hệ thống nội bộ giữa các modules của Meey Land sử dụng các phương thức trao đổi mã hoá keys: Các hệ thống ứng dụng trao đổi dữ liệu nội bộ được mã hoá bằng bộ khóa Private, Public & Key đảm bảo tính bảo mật và an toàn trọn vẹn dữ liệu.

  3. Giải pháp đảm bảo an toàn bảo mật cho hệ thống

   Để đảm bảo tính an toàn và toàn vẹn thông tin trên Sản Phẩm, hệ thống công nghệ thông tin được thiết lập cơ chế bảo mật như sau

   1. Hệ thống máy chủ đặt tại Cloud của Amazon (Amazon Web Service).

   2. Bảo mật hệ thống
    • Kết nối từ người sử dụng hệ thống phần mềm được mã hóa dữ liệu
    • Kết nối giữa các thành phần trong hệ thống được bảo vệ bởi thiết bị tường lửa và chỉ mở kết nối cho những địa chỉ IP xác định.
    • Có phần mềm giám sát tình trạng hoạt động của các thành phần của hệ thống và gửi các cảnh báo khi có sự cố, khi có các sự kiện đăng nhập không hợp lệ.
    • Thiết lập cơ chế ngăn chặn tấn công sử dụng quyền chứng thực người dùng cho toàn bộ Module trên hệ thống.
    • Thiết lập tường lửa ứng dụng Web (WAF: Web Application Firewall) để kiểm soát truy cập từ một mạng không tin cậy đến trang thương mại điện tử và ngược lại.
    • Thiết lập cơ chế quản lý tài khoản Người Dùng thường xuyên và rà soát theo quy trình
    • Thiết lập giám sát và lưu trữ lịch sử sự kiện của trang thương mại điện tử.
    • Các cơ chế bảo mật hệ thống khác tuân theo quy định pháp luật.
   3. Sao lưu và xử lý sự cố
    • Nhân viên kỹ thuật Meey Land thường xuyên cập nhật, bảo trì, backup dữ liệu Sản Phẩm.
    • Ngoài ra, Meey Land áp dụng các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn giao dịch, lưu trữ thông tin như sau:
     • Cơ chế bảo vệ bằng mật khẩu đã mã hóa;
     • Sao lưu dự phòng;
     • Hệ thống giám sát hoạt động sàn 24/7;
     • Hệ thống khi phát triển được kiểm thử, vá lỗi, nâng cấp, ghi lại nhật ký phát hành để đảm bảo tính liên tục trong vận hành và bảo trì;
     • Xây dựng các kịch bản khắc phục sự cố và khôi phục dữ liệu khi xảy ra sự cố.
     • Các biện pháp khác tuân thủ quy định pháp luật
   4. Xây dựng các kịch bản khắc phục sự cố hệ thống bảo mật chia thành nhiều lớp và nhiều tầng
    • Sử dụng thiết bị bảo mật mạng
    • Sử dụng tường lửa máy chủ (server firewall).
    • Tích hợp sẵn các phương án chống DDOS tự động gồm phần cứng và trang defrag.
   5. Xây dựng các kịch bản khắc phục sự cố hệ thống bảo mật chia thành nhiều lớp và nhiều tầng
    • Đối với máy chủ:
     • Áp dụng các biện pháp bảo vệ hệ thống như tạo tường lửa, cài đặt phần mềm diệt vi rút.
     • Meey Land thuê máy chủ với đầy đủ hệ thống tường lửa như kết nối bên trên để ngăn chặn việc truy cập thông tin trái phép từ bên ngoài, tấn công DDOS, Flush… vào hệ thống.
     • Các máy chủ được Meey Land thuê từ các nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu đám mây, được thiết kế tối ưu cho hoạt động của Website. Đội ngũ nhân viên của các nhà cung cấp sẽ thường xuyên theo dõi, bảo trì, khắc phục sự cố, tư vấn các tùy chỉnh vào thời điểm cần thiết, hỗ trợ các giải pháp bảo mật tiên tiến nhất, tránh được các cuộc tấn công như DDos, dos,… hoặc phân tải lưu lượng phù hợp.
    • Đối với thông tin cá nhân Khách Hàng: Thông tin cá nhân của Người Dùng được lưu trong máy chủ của Meey Land.

IV. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Điều Khoản Sử Dụng này ("Điều Khoản Sử Dụng") quy định những nội dung liên quan đến Dịch Vụ và việc Người Dùng sử dụng Dịch Vụ do Meey Land cung cấp.Trước khi tiến hành bất cứ hoạt động nào liên quan đến Website, Người Dùng đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với tất cả các nội dung tại Quy Định Chung và Điều Khoản Sử Dụng.

Người Dùng cũng hiểu và đồng ý rằng, Meey Land có toàn quyền sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bất kỳ và/hoặc toàn bộ các Điều Khoản Sử Dụng này (“Thay Đổi”) tại bất kỳ thời điểm nào. Trừ khi được Meey Land quy định khác đi, các Thay Đổi sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm Meey Land đăng tải lên giao diện của Website mà không cần thông báo trước cho Người Dùng. Bằng việc tiếp tục thực hiện việc truy cập Website sau thời điểm các Thay Đổi được đăng tải, Người Dùng được coi là đã đồng ý với các Thay Đổi. Nếu Người Dùng không đồng ý với các nội dung Thay Đổi, Người Dùng có thể ngừng việc truy cập Website. Để đảm bảo Khách Hàng không bỏ sót bất kỳ Thay Đổi nào, vui lòng kiểm tra thường xuyên nội dung Điều Khoản Sử Dụng này để nắm được những cập nhật mới nhất của Meey Land.

Các thuật ngữ viết tắt hoặc viết hoa được sử dụng trong Điều Khoản Sử Dụng này, trừ khi được định nghĩa khác đi ở đây, sẽ có ý nghĩa như được quy định tại Quy Định Chung.

 1. Thông tin về Dịch Vụ
  1. Các Dịch Vụ được Meey Land cung cấp tại Website bao gồm, nhưng không giới hạn ở những hoạt động sau:
   • Đối với Người Thuê, Website cung cấp đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm quảng cáo trong lĩnh vực bất động sản cho Người Thuê lựa chọn để thực hiện Chiến Dịch cho các dự án của mình.
   • Đối với Người Quảng Cáo, Website tạo ra nền tảng giúp Người Quảng Cáo kết nối với khách hàng có nhu cầu chạy quảng cáo và được nhận hoa hồng theo một chính sách minh bạch, công khai sau khi hoàn thành Chiến Dịch được giao.
   • Đối với Người Tự Chạy, Website cung cấp và cho phép Người Dùng có thể sử dụng các tệp dữ liệu, kho từ khóa, bộ nội dung quảng cáo chất lượng và các quy tắc tự động tối ưu để khởi tạo và tiến hành Chiến Dịch.
   • Cung cấp tính năng quản lý giao dịch, tài khoản, ngân sách, lịch sử chạy, công cụ tối ưu quảng cáo giúp Người Dùng luôn kiểm soát được vấn đề chi phí;
   • Cập nhật, tổng hợp và hiển thị báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện một cách trực quan sinh động, hỗ trợ Người Dùng theo dõi và kiểm soát hiệu quả Chiến Dịch để đưa ra các điều chỉnh kịp thời;
   • Tích hợp tiện ích sao chép và ghi lại lịch sử Chiến Dịch giúp Người Dùng tiết kiệm thời gian trong việc thiết lập các Chiến Dịch tương tự nhau và đúc rút kinh nghiệm thiết lập các Chiến Dịch hiệu quả hơn;
   • Cung cấp công cụ giao tiếp giữa Người Quảng Cáo và Người Thuê để tạo điều kiện phối hợp kịp thời và thuận lợi trong quá trình thực hiện Chiến Dịch;
   • Cung cấp các bài viết chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến quảng cáo trong lĩnh vực bất động sản.
  2. Dịch Vụ có thể được Meey Land thu hoặc không thu phí sử dụng với mức giá tùy từng thời điểm.
  3. Meey Land có thể giới hạn tính khả dụng của Dịch Vụ và/hoặc Sản Phẩm cho bất kỳ Người Dùng, tại bất kỳ khu vực địa lý, phạm vi pháp lý và thời điểm nào tùy trường hợp cụ thể theo quyết định riêng của Meey Land.
  4. Dịch Vụ được Meey Land cung cấp trên cơ sở không độc quyền, Người Dùng hiểu và đồng ý rằng bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào của Người Dùng cũng có thể sử dụng Dịch Vụ để cạnh tranh với chính Người Dùng đó
  5. Dịch Vụ chỉ giúp hỗ trợ tạo lập, quản lý, kiểm soát, thực hiện và tối ưu hóa Chiến Dịch, nhưng sẽ không có giá trị thay thế bất kỳ quyết định nào của Người Dùng cũng như không đảm bảo hay chịu trách nhiệm về quyết định nào từ Nền Tảng Quảng cáo, bao gồm nhưng không hạn chế ở việc cho phép, từ chối hoặc hủy Chiến Dịch.
  6. Meey Land không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định sử dụng Dịch Vụ nào của Người Dùng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lựa chọn, không lựa chọn Người Quảng Cáo nào của Người Thuê; quyết định tiếp nhận, từ chối yêu cầu nào của Người Quảng Cáo hay việc lựa chọn, sử dụng Nền Tảng Quảng Cáo nào của Người Dùng cũng như mối quan hệ giữa Người Dùng và các cá nhân, tổ chức liên quan trong quá trình thực hiện những giao dịch đó.
  7. Meey Land luôn nỗ lực tối đa để đảm bảo các thông tin, hình ảnh và tài liệu được Meey Land đăng tải trên Website là chính xác và đầy đủ tại thời điểm đăng tải, tuy nhiên đôi khi thông tin do Meey Land đăng tải có thể có lỗi về đánh máy, thiếu sót và không chính xác. Trường hợp nghi ngờ nội dung nào đăng tải trên Website là khó hiểu hoặc không chính xác, Người Dùng vui lòng liên hệ cho Meey Land để được giải đáp. Meey Land không chịu trách nhiệm, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với các nội dung, các đường dẫn và/hoặc các trang web khác được dẫn chiếu tại Website nhưng được vận hành bởi bên thứ ba.
  8. Meey Land có quyền sửa đổi, xóa bỏ các thông tin, tài liệu được đăng tải trên Website mà không cần báo trước, tùy theo quyết định của Meey Land và quy định của pháp luật.
  9. Hiệu quả của Chiến Dịch cũng như các nghiệp vụ marketing khác bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố như quy định, sự tuân thủ của Nền Tảng Quảng Cáo, chất lượng sản phẩm quảng cáo, chiến lược marketing do Người Dùng lựa chọn/ thiết lập. Vì vậy, Meey Land sẽ không cam đoan hay bảo đảm bất kỳ kết quả của Chiến Dịch hay việc Dịch Vụ sẽ đáp ứng được yêu cầu về lợi ích/ lợi nhuận mang lại.
  10. Việc cung cấp Dịch Vụ có thể phụ thuộc vào sự sẵn sàng, tính khả dụng và hoạt động của các nền tảng hỗ trợ của các bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở Nền Tảng Quảng Cáo. Meey Land sẽ không chịu trách nhiệm hay nghĩa vụ nào đối với bất kỳ hoạt động hay không hoạt động, quy định, quy tắc, chức năng, thay đổi nào của các bên thứ ba đó. Nếu bất kỳ nền tảng hỗ trợ nào trở nên không khả dụng hoặc ngừng cung cấp dịch vụ cho Meey Land tại bất cứ thời điểm nào, Meey Land có thể tạm ngừng và/hoặc chấm dứt cung cấp riêng một phần hoặc toàn bộ Dịch Vụ cho Người Dùng tuy nhiên sẽ thông báo để Người Dùng được biết.
  11. Meey Land luôn nỗ lực tối đa để cải thiện các tính năng của Dịch Vụ và Meey Land có quyền thay đổi, cập nhật Dịch Vụ và thông tin về Dịch Vụ mà không cần báo trước cho Người Dùng, tuy nhiên sẽ được cung cấp và quy định rõ ràng trước khi Người Dùng tiến hành giao dịch.
 2. Quyền và nghĩa vụ của Người Dùng khi sử dụng Dịch Vụ
  1. Được tạo lập tài khoản để sử dụng các Dịch Vụ trên Website.
  2. Được sử dụng các Dịch Vụ trên Website tuân theo ĐKĐK.
  3. Được khiếu nại với Meey Land đối với mọi vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ.
  4. Phải đọc hiểu và đồng ý với ĐKĐK trước khi sử dụng Dịch Vụ và phải tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ của mình tại ĐKĐK.
  5. Phải tự chịu trách nhiệm bảo mật tất cả những thông tin mà Người Dùng đăng tải, cung cấp, chia sẻ cho Meey Land và/hoặc Người Dùng khác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác trong quá trình sử dụng Dịch Vụ. Trường hợp Người Dùng sử dụng dịch vụ của bên thứ ba đồng thời với việc sử dụng Dịch Vụ, Người Dùng phải tự kiểm soát việc cấp quyền cho bên thứ ba đó truy cập, theo dõi, sử dụng các thông tin, dữ liệu của Người Dùng hay thực hiện bất kỳ hành động nào khác theo yêu cầu của bên thứ ba đó trong quá trình tương tác giữa Người Dùng và bên thứ ba đó. Meey Land sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc cấp quyền nói trên của Người Dùng cho bên thứ ba đó.
  6. Phải tự tìm hiểu và tự chịu mọi rủi ro và trách nhiệm đối với mọi thiệt hại, tổn thất và chi phí của mình phát sinh từ hoặc liên quan đến việc truy cập, không truy cập được, tham khảo, sử dụng, hay tương tác trên các đường dẫn và/hoặc trang web được dẫn chiếu trên Website mà không do Meey Land vận hành. Để làm rõ, Meey Land không chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra, thực thi và/hoặc đảm bảo việc hoạt động hay không hoạt động của các bên thứ ba cũng như việc sử dụng, tuân thủ các quy định của các bên thứ ba đó trong quá trình sử dụng Dịch Vụ.
  7. Phải tự trang bị và duy trì các dịch vụ, thiết bị viễn thông, mạng lưới bảo mật, hệ thống, phần mềm, phần cứng và bất kỳ phương tiện cần thiết nào khác để có thể truy cập Website và sử dụng Dịch Vụ bằng chi phí của chính mình.
  8. Bất kỳ và tất cả nội dung quảng cáo nào được Người Dùng thiết lập cho Chiến Dịch sẽ phải tuân thủ quy định tại ĐKĐK, của pháp luật và của Nền Tảng Quảng Cáo.
  9. Việc sử dụng Dịch Vụ có thể cho phép Người Dùng liên hệ, trao đổi với những Người Dùng khác. Người Dùng cần tự trang bị những biện pháp thích hợp để bảo vệ bản thân trong quá trình liên hệ, tiếp xúc với bất kỳ Người Dùng hay một bên thứ ba nào khác. Meey Land sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tranh cãi, tranh chấp, khiếu nại, thiệt hại, tổn thất giữa các Người Dùng và giữa Người Dùng với bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở Nền Tảng Quảng Cáo. Tuy nhiên, trong trường hợp Người Dùng phát hiện có bất kỳ Người Dùng nào khác có dấu hiệu lừa đảo, phạm tội hoặc gây phiền toái, vui lòng báo cáo lại cho Meey Land để Meey Land đưa ra những hỗ trợ kịp thời.
  10. Người Tự Chạy và Người Thuê phải kết nối Tài Khoản Quảng Cáo với Website và cấp quyền nhất định cần thiết cho Meey Land để thực hiện Dịch Vụ, tuy nhiên Meey Land sẽ không tự ý can thiệp, xóa bỏ, cung cấp lại Tài Khoản Quảng Cáo cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước của Người Dùng. Người Dùng phải tự chịu trách nhiệm về hoạt động của Tài Khoản Quảng Cáo, bao gồm cả việc Tài Khoản Quảng Cáo đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Nền Tảng Quảng Cáo, và việc sử dụng Tài Khoản Quảng Cáo để thực hiện Chiến Dịch. Việc Người Dùng cho phép Meey Land kết nối với Tài Khoản Quảng Cáo trong mọi trường hợp sẽ không cấu thành việc Meey Land đại diện hay đồng ý với bất kỳ hoạt động nào của Người Dùng thực hiện đối với Tài Khoản Quảng Cáo.
  11. Không được sử dụng Dịch Vụ cho bất kỳ mục đích nào vi phạm quy định của pháp luật và/hoặc Nền Tảng Quảng Cáo. Meey Land sẽ không chịu bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý, tổn thất và hoặc thiệt hại liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ vi phạm các quy định trên của Người Dùng. Để làm rõ, trường hợp Người Dùng có thể truy cập, thu thập Thông Tin Cá Nhân của người khác thông qua việc sử dụng Dịch Vụ, Người Dùng phải đảm bảo Người Dùng (kể cả bất cứ nhân viên, đại lý, đại diện hay bất cứ bên nào khác hành động cho hoặc thay mặt cho Người Dùng đó):
   • Tuân thủ tất cả quy định pháp luật về bảo vệ an toàn Thông Tin Cá Nhân liên quan đến các dữ liệu này;
   • Cho phép Meey Land và những bên có Thông Tin Cá Nhân mà Người Dùng thu thập, sử dụng hay tiết lộ được (i) rà soát những nội dung liên quan đến họ trong cơ sở dữ liệu của Người Dùng và (ii) xóa thông tin khỏi cơ sở dữ liệu của Người Dùng, tuân thủ với quy định của pháp luật hiện hành.
  12. Trường hợp Người Dùng là bên muốn bán, cho thuê và/hoặc sang nhượng bất động sản cho Người Tiêu Dùng, Người Dùng có trách nhiệm:
   • Phải có quyền sở hữu hợp pháp đối với bất động sản hoặc phải nhận được sự ủy quyền hợp pháp của chủ sở hữu bất động sản này.
   • Phải cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến hàng hóa, dịch vụ cho Người Tiêu Dùng.
   • Phải chịu trách nhiệm về chất lượng của hàng hóa, dịch vụ cung cấp và nội dung thỏa thuận với Người Tiêu Dùng.
  13. Trường hợp phát sinh thắc mắc nào liên quan đến Dịch Vụ và/hoặc các Sản Phẩm khác, Người Dùng vui lòng liên hệ trực tiếp với Meey Land hoặc chat trực tiếp với nhân viên Chăm sóc Người Dùng của Meey Land qua công cụ được hiển thị ở góc phải của màn hình giao diện Website để được hỗ trợ.
  14. Các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại ĐKĐK và theo quy định của pháp luật.
V. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

Quy Chế Hoạt Động này ("Quy Chế Hoạt Động") quy định những nội dung về hoạt động của Người Dùng trên Website cũng như làm rõ hơn quyền và nghĩa vụ của Người Thuê, Người Quảng Cáo và Meey Land liên quan đến những hoạt động đó.

Trước khi tiến hành bất cứ hoạt động nào liên quan đến Website, Người Dùng đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với tất cả các nội dung tại Quy Định Chung và Quy Chế Hoạt Động.

Người Dùng cũng hiểu và đồng ý rằng, Meey Land có toàn quyền sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bất kỳ và/hoặc toàn bộ các Quy Chế Hoạt Động này (“Thay Đổi”) tại bất kỳ thời điểm nào. Trừ khi được Meey Land quy định khác đi, các Thay Đổi sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm Meey Land đăng tải lên giao diện của Website mà không cần thông báo trước cho Người Dùng. Bằng việc tiếp tục thực hiện việc truy cập Website sau thời điểm các Thay Đổi được đăng tải, Người Dùng được coi là đã đồng ý với các Thay Đổi. Nếu Người Dùng không đồng ý với các nội dung Thay Đổi, Người Dùng có thể ngừng việc truy cập Website. Để đảm bảo Người Dùng không bỏ sót bất kỳ Thay Đổi nào, vui lòng kiểm tra thường xuyên nội dung Quy Chế Hoạt Động này để nắm được những cập nhật mới nhất của Meey Land.

Các thuật ngữ viết tắt hoặc viết hoa được sử dụng trong Quy Chế Hoạt Động này, trừ khi được định nghĩa khác đi ở đây, sẽ có ý nghĩa như được quy định tại Quy Định Chung.

 1. Nguyên tắc chung
  1. Quy Chế Hoạt Động này áp dụng cho Meey Land và tất cả các Người Dùng đáp ứng đầy đủ các điều kiện tại Điều 5.1 của Quy Định Chung.
  2. Bất kỳ Người Dùng nào trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào liên quan đến Website đều phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam, phải đọc, hiểu và đồng ý với Quy Chế Hoạt Động này và những nội dung khác trong ĐKĐK.
  3. Các Người Dùng sử dụng Dịch Vụ trên Website có thể tự do tìm hiểu, trao đổi, thỏa thuận và giao dịch với các Người Dùng khác có nhu cầu liên quan nhưng phải thực hiện trên cơ sở tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của nhau và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật.
  4. Trường hợp Người Dùng không đồng ý với bất kỳ nội dung nào tại ĐKĐK nói chung và Quy Chế Hoạt Động này nói riêng, Người Dùng có thể chấm dứt việc sử dụng Dịch Vụ bằng cách ngừng việc truy cập vào Website.
  5. Quy Chế Hoạt Động này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ../2022 và thay thế tất cả những quy chế hoạt động khác được ban hành và đăng tải trước đây trên Website.
 2. Giao dịch giữa Người Thuê và Người Quảng Cáo trên Website
  • Người Thuê và Người Quảng Cáo phải tự trao đổi, thỏa thuận các nội dung liên quan đến việc thực hiện Chiến Dịch, bao gồm cả việc trao đổi, tiếp nhận, hủy Yêu Cầu, nghiệm thu Chiến Dịch, v.v. và phải tự chịu trách nhiệm đối với mọi trao đổi, thỏa thuận đó.
  • Meey Land tạo ra kênh kết nối Người Thuê và Người Quảng Cáo và tôn trọng những thông tin mà Người Dùng đăng tải và trao đổi với nhau. Meey Land có quyền nhưng không có nghĩa vụ kiểm soát, kiểm duyệt các nội dung Người Dùng đăng tải, xác minh, gắn cờ, lọc hoặc xóa bỏ bất kỳ nội dung nào Người Dùng đăng tải hoặc trao đổi với Người Dùng khác hoặc chặn tạm thời hoặc vĩnh viễn liên lạc giữa những Người Dùng trên Website trong trường hợp những nội dung đó (i) vi phạm ĐKĐK; (ii) nhận được khiếu nại từ Người Dùng khác hoặc yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền và (iii) các nguyên nhân khác theo quy định pháp luật.
  • Mọi thỏa thuận về thanh toán, phí Dịch Vụ, Hoa Hồng sẽ do Meey Land quy định và Người Dùng phải tuân thủ. Người Thuê và Người Quảng Cáo sẽ không được thỏa thuận mức phí Dịch Vụ hay Hoa Hồng khác đi hay trực tiếp thanh toán cho nhau đối với Chiến Dịch thực hiện tại Website.
  • Người Quảng Cáo sẽ chỉ được theo dõi các chỉ số trả về được tổng hợp trên Website để quản lý và tối ưu Chiến Dịch, tuy nhiên và sẽ không được truy cập hay thu thập các thông tin chi tiết về kết quả Chiến Dịch, bao gồm cả Thông Tin Cá Nhân khách hàng của Người Thuê.
 3. Quyền và nghĩa vụ của Meey Land
  1. Quyền và nghĩa vụ
   • Được yêu cầu Người Dùng cung cấp thông tin chính xác, trung thực và cập nhật khi thực hiện giao dịch trên Website.
   • Được yêu cầu và công bố thông tin của Người Dùng theo đúng quy định của pháp luật.
   • Được bảo lưu quyền sở hữu trí tuệ đối với Website như quy định tại Điều 8 của Quy Định Chung. Tuy nhiên, để làm rõ, quyền sở hữu trí tuệ đối với các tài liệu, thông tin, hình ảnh mà Người Dùng cung cấp, đăng tải, liên kết trên Website vẫn sẽ thuộc về Người Dùng và/hoặc của bên thứ ba cho phép Người Dùng được sử dụng. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, Người Dùng đồng ý cấp cho Meey Land giấy phép có giới hạn, không thu phí, phạm vi trên toàn thế giới, không độc quyền, không được chuyển nhượng lại để có thể truy cập, sử dụng, truyền tải, thực hiện, hiển thị, định dạng, lưu trữ và lập báo cáo các thông tin, nội dung thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Người Dùng để Meey Land có thể hỗ trợ và cung cấp Dịch Vụ cho Người Dùng.
   • Được yêu cầu Người Dùng thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng nội dung đã thỏa thuận với Người Tiêu Dùng.
   • Được bảo lưu quyền sở hữu trí tuệ đối với Website như quy định tại Điều 8 của Quy Định Chung. Tuy nhiên, để làm rõ, quyền sở hữu trí tuệ đối với các tài liệu, thông tin, hình ảnh mà Người Dùng cung cấp, đăng tải, liên kết trên Website vẫn sẽ thuộc về Người Dùng và/hoặc của bên thứ ba cho phép Người Dùng được sử dụng. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, Người Dùng đồng ý cấp cho Meey Land giấy phép có giới hạn, không thu phí, phạm vi trên toàn thế giới, không độc quyền, không được chuyển nhượng lại để có thể truy cập, sử dụng, truyền tải, thực hiện, hiển thị, định dạng, lưu trữ và lập báo cáo các thông tin, nội dung thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Người Dùng để Meey Land có thể hỗ trợ và cung cấp Dịch Vụ cho Người Dùng.
   • Được quyền nhưng không có nghĩa vụ xóa mà không cần thông báo bất kỳ nội dung nhận xét hoặc đánh giá nào của Người Thuê mà Meey Land xác định là bất hợp pháp theo quyết định của riêng Meey Land như xúc phạm, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, khiêu dâm, tục tĩu, phản cảm, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào hoặc vi phạm các quy định, quy chế của Meey Land đối với Người Dùng.
   • Phải xây dựng quy định, hướng dẫn, quy chế hoạt động và cung cấp thông tin đầy đủ đến các Người Dùng.
   • Phải xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của các Người Dùng trên phạm vi Website.
   • Phải kiểm tra, rà soát và xử lý các Người Dùng vi phạm ĐKĐK này và/hoặc quy định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng Website.
   • Phải lưu trữ Thông Tin Cá Nhân của các Người Dùng và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan. Tuân thủ các quy định về bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng.
   • Phải đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của Người Dùng.
   • Phải có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên Website.
   • Phải hỗ trợ Cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên Website.
   • Phải công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Website.
   • Có các quyền và phải tuân theo các nghĩa vụ khác được quy định tại ĐKĐK này và theo quy định của pháp luật
 4. Quyền và nghĩa vụ của Người Thuê
  • Được tạo lập tài khoản để sử dụng các Dịch Vụ trên Website.
  • Được sử dụng các Dịch Vụ trên Website tuân theo ĐKĐK.
  • Được khiếu nại Người Quảng Cáo hoặc Meey Land đối với mọi vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ.
  • Được yêu cầu Cơ quan có thẩm quyền bảo vệ trong trường hợp tranh chấp với Người Quảng Cáo và/hoặc Meey Land không được giải quyết thỏa đáng.
  • Phải tự chịu trách nhiệm về bảo mật Tài Khoản Đăng Nhập (nếu có) và về những thông tin mà Người Thuê đăng tải, cung cấp cho Meey Land và Người Quảng Cáo. Để làm rõ, những nội dung, tài liệu, thông tin, đường dẫn, v.v. mà Người Thuê đăng tải, truyền bá, cung cấp cho Meey Land và/hoặc Người Quảng Cáo, bao gồm cả những nhận xét của Người Thuê sẽ phải tuân thủ ĐKĐK.
  • Phải cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực, cập nhật và chi tiết các Thông Tin Cá Nhân và thông tin pháp lý khác cho Meey Land theo quy định tại ĐKĐK.
  • Phải tự đánh giá và xác định khả năng, kinh nghiệm, độ uy tín của Người Quảng Cáo và tự đưa ra quyết định lựa chọn Người Quảng Cáo phù hợp.
  • Phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan để yêu cầu thực hiện Chiến Dịch và tiến hành giao dịch với Meey Land và các Người Dùng khác, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh hay không đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.
  • Không được đăng tải, cung cấp thông tin liên hệ riêng để Người Quảng Cáo có thể liên lạc bên ngoài phạm vi Website, trừ khi có sự chấp thuận của Meey Land.
  • Trường hợp có khiếu nại phát sinh, Người Thuê có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc cho các cá nhân, tổ chức có quyền và nghĩa vụ liên quan bao gồm cả Meey Land (tùy từng trường hợp).
  • Phải bồi thường cho những thiệt hại mà Meey Land và/hoặc các bên thứ ba có liên quan bao gồm cả đối tượng tiếp nhận quảng cáo phải chịu xuất phát từ Chiến Dịch do Người Thuê vi phạm ĐKĐK và/hoặc quy định pháp luật.
  • Có các quyền và phải tuân theo các nghĩa vụ khác tại Quy Chế Hoạt Động này, ĐKĐK và theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở lĩnh vực thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quyền sở hữu trí tuệ, thuế và hóa đơn, v.v.
 5. Quyền và nghĩa vụ của Người Quảng Cáo
  • Được tạo lập tài khoản để sử dụng các Dịch Vụ trên Website.
  • Được sử dụng các Dịch Vụ trên Website tuân theo ĐKĐK.
  • Được khiếu nại Người Thuê hoặc Meey Land đối với mọi vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ
  • Được yêu cầu Cơ quan có thẩm quyền bảo vệ trong trường hợp tranh chấp với Người Thuê và/hoặc Meey Land không được giải quyết thỏa đáng
  • Phải tự chịu trách nhiệm về bảo mật Tài Khoản Đăng Nhập (nếu có) và về những thông tin mà Người Quảng Cáo đăng tải, cung cấp cho Meey Land và Người Thuê. Để làm rõ, những nội dung, tài liệu, thông tin, đường dẫn, v.v. mà Người Quảng Cáo đăng tải, truyền bá, cung cấp cho Meey Land và/hoặc Người Thuê sẽ phải tuân thủ ĐKĐK.
  • Phải cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các Thông Tin Cá Nhân và thông tin pháp lý khác cho Meey Land theo quy định tại ĐKĐK.
  • Phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan để tiến hành giao dịch với Meey Land và Người Thuê, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh hay không đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.
  • Không được đăng tải, cung cấp thông tin liên hệ riêng để Người Thuê có thể liên lạc bên ngoài phạm vi Website, trừ khi có sự chấp thuận của Meey Land.
  • Trường hợp có khiếu nại phát sinh, Người Quảng Cáo có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc cho tổ chức, cá nhân có liên quan bao gồm cả Meey Land (tùy từng trường hợp).
  • Phải bồi thường cho những thiệt hại mà Meey Land và/hoặc Người Đăng Tin phải chịu do Người Dùng vi phạm ĐKĐK và/hoặc quy định pháp luật
  • Có các quyền và phải tuân theo các nghĩa vụ khác tại Quy Chế Hoạt Động này, ĐKĐK và theo quy định của pháp luật.
 6. Bảo mật thông tin

  Các quy định về an toàn thông tin, quản lý thông tin trên Website cũng như chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Người Đăng Tin và Người Xem Tin sẽ được thực hiện tuân theo Chính Sách Bảo Mật.

 7. Cơ chế kiểm tra, giám sát, quản lý thông tin
  1. Đối với Tin Đăng của Người Dùng
   • Người Dùng muốn sử dụng Dịch Vụ phải đăng ký/đăng nhập Tài Khoản Đăng Nhập và chịu sự kiểm tra, xác minh, xác thực của Meey Land.
  2. Đối với nội dung Người Dùng đăng tải:
   • Đối với nội dung Người Dùng đăng tải:
    • Nội dung quảng cáo của Người Dùng sẽ được đội ngũ Meey Land kiểm tra trước khi đồng ý cho phân phối. Trường hợp nội dung quảng cáo theo nhận định của Meey Land là vi phạm ĐKĐK, quy định của Nền Tảng Quảng Cáo hay quy định của pháp luật, Meey Land sẽ từ chối việc bắt đầu Chiến Dịch và có thể đưa ra các gợi ý để Người Dùng sửa đổi.
    • Trong quá trình kiểm tra nội dung trước và sau khi bắt đầu Chiến Dịch, Meey Land có thể yêu cầu Người Dùng cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan để xác minh và Người Dùng có trách nhiệm cung cấp tương ứng.
    • Nếu Người Dùng tin rằng sự từ chối, yêu cầu chỉnh sửa như trên của Meey Land là nhầm lẫn, vui lòng liên hệ lại cho Meey Land.
   • Đối với trao đổi, giao dịch giữa các Người Dùng

    Meey Land sẽ không can thiệp và nội dung trao đổi và giao dịch giữa các Người Dùng, tuy nhiên Meey Land sẽ giám sát nội dung Người Dùng trao đổi trong phạm vi Website để đảm bảo quyền lợi Người Tiêu Dùng và tuân thủ những quy định khác của pháp luật.

 8. Cơ chế xử lý khiếu nại, giải quyết tranh chấp
  1. Nguyên tắc xử lý khiếu nại, giải quyết tranh chấp:
   • Trong mọi trường hợp, Người Dùng phải chịu trách nhiệm đối với việc xem xét, đánh giá, tìm hiểu, đưa ra quyết định đối với việc thực hiện bất kỳ hoạt động và giao dịch nào liên quan đến Website, và phải giải quyết mọi khiếu nại, tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến những trao đổi, thỏa thuận với các Khách Hàng khác.
   • Trong trường hợp phát sinh tranh chấp giữa các Người Dùng, các bên sẽ ưu tiên giải quyết bằng biện pháp thương lượng, hòa giải. Nếu thông qua hình thức thương lượng, hòa giải mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh thì một trong các bên có quyền gửi khiếu nại tới cho Meey land và/hoặc gửi đơn yêu cầu Cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.
   • Meey Land tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Người Tiêu Dùng, tuy nhiên Meey Land sẽ chỉ có quyền và nghĩa vụ tiến hành những hoạt động thuộc thẩm quyền của Meey Land, tuân theo ĐKĐK và trong phạm vi pháp luật cho phép. Meey Land không cam kết hay bảo đảm rằng sẽ xử lý ổn thỏa mọi tranh chấp giữa các Người Dùng, hay việc tất cả Người Dùng sẽ tuân theo yêu cầu, đề nghị của Meey Land, hay Người Tiêu Dùng sẽ được bồi hoàn đầy đủ mọi thiệt hại, tổn thất, chi phí.
   • Để tự bảo vệ quyền lợi của mình và hỗ trợ Meey Land trong việc bảo vệ quyền lợi của chính Người Dùng, Người Dùng cần cung cấp cho Meey Land đầy đủ, chính xác, trung thực mọi thông tin có liên quan.
   • Sau khi Meey Land nhận được khiếu nại từ phía Người Dùng, Meey Land sẽ xác nhận lại thông tin, nếu đúng như phản ánh thì tuỳ theo mức độ, Meey Land sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp với ĐKĐK và quy định pháp luật.
   • Bất kể sự tham gia của Meey Land trong việc giải quyết tranh chấp, các bên liên quan bao gồm cả Người Thuê và Người Quảng Cáo đều có vai trò và trách nhiệm tích cực trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh, bao gồm cả việc cung cấp cho Meey Land những thông tin, tài liệu, giấy tờ liên quan một cách chính xác và đầy đủ.
  2. Quy trình tiếp nhận thông tin khiếu nại, giải quyết tranh chấp của Meey Land:
   • Bước 1: Tất cả các yêu cầu giải quyết khiếu nại sẽ được chuyển đến bộ phận Chăm sóc Người Dùng của Meey Land: Hotline: 0869.092.929; Email: [email protected]
   • Bước 2: Sau khi tiếp nhận yêu cầu giải quyết khiếu nại, bộ phận Chăm sóc khách hàng sẽ tiến hành xác minh lại những thông tin do Người Dùng cung cấp (qua nhân viên có liên quan, và nội dung thông tin trên Website).
   • Bước 3: Tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại, Meey Land sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ các bên liên quan đến khiếu nại, tranh chấp đó Trong trường hợp cần thiết, Meey Land sẽ tiến hành lập tờ trình giải quyết khiếu nại, thực hiện thủ tục phê duyệt nội bộ và gửi văn bản phúc đáp cụ thể cho Người Dùng.
   • Bước 4: Trường hợp Người Dùng không đồng ý với phương thức giải quyết Meey Land đưa ra, Người Dùng có thể yêu cầu Meey Land giải quyết lại hoặc đưa vụ việc ra Cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Quy trình lặp lại các bước 2, 3, 4.
   • Bước 5: Trường hợp Người Dùng vẫn không đồng ý với phương án giải quyết lại mà Meey Land đưa ra, Người Dùng có thể đưa vụ việc ra Cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
 9. Xử lý vi phạm
  1. Việc xử lý vi phạm sẽ được thực hiện tuân theo nguyên tắc tại Điều 6 của Quy Định Chung.
  2. Biện pháp xử lý với các hành vi xâm phạm quyền lợi Người Tiêu Dùng trên Website:
   • Trường hợp Meey Land nhận được bất kỳ báo cáo xấu hay khiếu nại nào khác từ một Người Tiêu Dùng về bất kỳ Chiến Dịch hay Người Dùng nào, Meey Land sẽ nhanh chóng tiếp nhận, đánh giá và đưa ra phương án xử lý theo cơ chế nói trên.
   • Trường hợp Người Tiêu Dùng phát sinh mâu thuẫn với Người Dùng hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp trong quá trình giao dịch với Người Dùng đó, Meey Land sẽ cung cấp cho Người Tiêu Dùng những thông tin liên quan về Người Dùng đó trong phạm vi được pháp luật cho phép, đồng thời sẽ tích cực hỗ trợ Người Tiêu Dùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
  3. Biện pháp xử lý vi phạm đối với Người Dùng không tuân thủ Quy Chế Hoạt Động:
   • Meey Land sẽ ngăn chặn và loại bỏ khỏi Website những Chiến Dịch và nội dung về hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh.
   • Meey Land sẽ loại bỏ khỏi Website những Chiến Dịch và nội dung bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.
   • Ngoài ra, đối với các Người Dùng vi phạm về nội dung đăng tải, Meey Land sẽ xử lý như sau:
    • Meey Land có quyền lọc, xóa bỏ, gắn cờ những nội dung vi phạm tùy theo quyết định của mình mà không cần giải thích lý do hay thông báo trước với Người Dùng.
    • Người Dùng vi phạm quy định nội dung đăng tải 03 lần sẽ bị khóa Tài Khoản Đăng Nhập trong thời gian 01 tuần
    • Người Dùng vi phạm quy định nội dung đăng tải bị khóa Tài Khoản Đăng Nhập 03 lần theo quy định trên sẽ bị khóa Tài Khoản Đăng Nhập vĩnh viễn
    • Bất kể quy định trên, Người Dùng thực hiện đăng tải thông tin vi phạm liên quan đến vi phạm pháp luật như: chống phá nhà nước, bán hàng cấm sẽ bị khóa Tài Khoản Đăng Nhập vĩnh viễn.
    • Người Dùng bị phản ánh cung cấp thông tin không chính xác về bất động sản đăng bán, cho thuê, sang nhượng hoặc có hành vi lừa đảo và Meey Land đã xác định thông tin phản ánh đó là chính xác thì Meey Land sẽ tiến hành khóa Tài Khoản Đăng Nhập của Người Dùng đó 03 tháng hoặc vĩnh viễn tùy mức độ của hành vi.