• 97-99 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội
  • 0249.999.2999
Trợ giúp thắc mắc

Các câu hỏi thường gặp về việc
tự chạy quảng cáo

MeeyAds là công ty Bất Động Sản và hướng đến thị trường Mỹ nên chúng tôi theo phát triển công nghệ và đặt vấn đề bảo mật dữ liệu, thông tin khách hàng lên hàng đầu.
Để có thể kết nối được với Facebook, MeeyAds đã qua rất nhiều vòng kiểm duyệt và chỉ khi qua được các vòng kiểm duyệt này Bigbom mới được cấp API liên kết và tác động vào Facebook thông qua MeeyAds. Do đó, bạn hoàn toàn an tâm về sự an toàn dữ liệu/thông tin của bạn khi sử dụng MeeyAds.
- Đầu tiên, bạn kiểm tra lại địa chỉ email đăng ký đã nhập đúng chưa.
- Sau đó, bấm chọn RESEND, để nhận mã OTP mới.
* Nếu trong vòng 15 -20 phút vẫn không nhận được, bạn vui lòng liên hệ đội ngũ Bigbom để hỗ trợ bạn ngay nhé.

Fanpage: https://www.facebook.com/meeysAds.vietnam/

- Đầu tiên, bạn kiểm tra lại địa chỉ email đăng ký đã nhập đúng chưa.
- Sau đó, bấm chọn RESEND, để nhận mã OTP mới.
* Nếu trong vòng 15 -20 phút vẫn không nhận được, bạn vui lòng liên hệ đội ngũ Bigbom để hỗ trợ bạn ngay nhé.

Fanpage: https://www.facebook.com/meeysAds.vietnam/

- Đầu tiên, bạn kiểm tra lại địa chỉ email đăng ký đã nhập đúng chưa.
- Sau đó, bấm chọn RESEND, để nhận mã OTP mới.
* Nếu trong vòng 15 -20 phút vẫn không nhận được, bạn vui lòng liên hệ đội ngũ Bigbom để hỗ trợ bạn ngay nhé.

Fanpage: https://www.facebook.com/meeysAds.vietnam/

- Đầu tiên, bạn kiểm tra lại địa chỉ email đăng ký đã nhập đúng chưa.
- Sau đó, bấm chọn RESEND, để nhận mã OTP mới.
* Nếu trong vòng 15 -20 phút vẫn không nhận được, bạn vui lòng liên hệ đội ngũ Bigbom để hỗ trợ bạn ngay nhé.

Fanpage: https://www.facebook.com/meeysAds.vietnam/

- Đầu tiên, bạn kiểm tra lại địa chỉ email đăng ký đã nhập đúng chưa.
- Sau đó, bấm chọn RESEND, để nhận mã OTP mới.
* Nếu trong vòng 15 -20 phút vẫn không nhận được, bạn vui lòng liên hệ đội ngũ Bigbom để hỗ trợ bạn ngay nhé.

Fanpage: https://www.facebook.com/meeysAds.vietnam/

- Đầu tiên, bạn kiểm tra lại địa chỉ email đăng ký đã nhập đúng chưa.
- Sau đó, bấm chọn RESEND, để nhận mã OTP mới.
* Nếu trong vòng 15 -20 phút vẫn không nhận được, bạn vui lòng liên hệ đội ngũ Bigbom để hỗ trợ bạn ngay nhé.

Fanpage: https://www.facebook.com/meeysAds.vietnam/

- Đầu tiên, bạn kiểm tra lại địa chỉ email đăng ký đã nhập đúng chưa.
- Sau đó, bấm chọn RESEND, để nhận mã OTP mới.
* Nếu trong vòng 15 -20 phút vẫn không nhận được, bạn vui lòng liên hệ đội ngũ Bigbom để hỗ trợ bạn ngay nhé.

Fanpage: https://www.facebook.com/meeysAds.vietnam/

- Đầu tiên, bạn kiểm tra lại địa chỉ email đăng ký đã nhập đúng chưa.
- Sau đó, bấm chọn RESEND, để nhận mã OTP mới.
* Nếu trong vòng 15 -20 phút vẫn không nhận được, bạn vui lòng liên hệ đội ngũ Bigbom để hỗ trợ bạn ngay nhé.

Fanpage: https://www.facebook.com/meeysAds.vietnam/

- Đầu tiên, bạn kiểm tra lại địa chỉ email đăng ký đã nhập đúng chưa.
- Sau đó, bấm chọn RESEND, để nhận mã OTP mới.
* Nếu trong vòng 15 -20 phút vẫn không nhận được, bạn vui lòng liên hệ đội ngũ Bigbom để hỗ trợ bạn ngay nhé.

Fanpage: https://www.facebook.com/meeysAds.vietnam/