Đội ngũ đối tác của chúng tôi
Quá tải
Icon
Tỉ lệ tiếp nhận : 60.71%
Lê Anh Tuấn
Hà Nội
Đối tác:
icon
 • Icon
  Kinh nghiệm: 4 Năm
 • Icon
  Dự án hoàn thành tốt: 8 dự án
 • Icon
  Ngân sách đã chạy: 150.000.000
 • Icon
  Hình thức quảng cáo: tin nhắn, lead from, tìm kiếm, google display.
Quá tải
Icon
Tỉ lệ tiếp nhận : 65.38%
Nguyễn Hữu Phong
Hà Nội
Đối tác:
icon
 • Icon
  Kinh nghiệm: 7 Năm
 • Icon
  Dự án hoàn thành tốt: 4 dự án
 • Icon
  Ngân sách đã chạy: 500.000.000
 • Icon
  Hình thức quảng cáo: tin nhắn, lead from.
Sẵn sàng
Icon
Tỉ lệ tiếp nhận : 45.45%
Nguyễn Văn Minh
Hà Nội
Đối tác:
icon
 • Icon
  Kinh nghiệm: 7 Năm
 • Icon
  Dự án hoàn thành tốt: 1 dự án
 • Icon
  Ngân sách đã chạy: 3.000.000.000
 • Icon
  Hình thức quảng cáo: không có.
Sẵn sàng
Icon
Tỉ lệ tiếp nhận : 40%
Nguyễn Thế Sơn
Hà Nội
Đối tác:
icon
 • Icon
  Kinh nghiệm: 5 Năm
 • Icon
  Dự án hoàn thành tốt: 0 dự án
 • Icon
  Ngân sách đã chạy: 300.000.000
 • Icon
  Hình thức quảng cáo: tin nhắn, lead from.
Quá tải
Icon
Tỉ lệ tiếp nhận : 8.57%
Trần Công Thành
Hà Nội
Đối tác:
icon
icon
 • Icon
  Kinh nghiệm: 6 Năm
 • Icon
  Dự án hoàn thành tốt: 0 dự án
 • Icon
  Ngân sách đã chạy: 100.000.000
 • Icon
  Hình thức quảng cáo: tin nhắn, lead from, tìm kiếm, google display.
Chưa sẵn sàng
Icon
Tỉ lệ tiếp nhận : 50%
Ha Tuan Khang
Hà Nội
Đối tác:
icon
icon
 • Icon
  Kinh nghiệm: 4 Năm
 • Icon
  Dự án hoàn thành tốt: 0 dự án
 • Icon
  Ngân sách đã chạy: 500.000.000
 • Icon
  Hình thức quảng cáo: tin nhắn, lead from, tìm kiếm, google display.
Sẵn sàng
Icon
Tỉ lệ tiếp nhận : 14.29%
Nguyễn Mạnh Cường
Hà Nội
Đối tác:
icon
icon
 • Icon
  Kinh nghiệm: 7 Năm
 • Icon
  Dự án hoàn thành tốt: 0 dự án
 • Icon
  Ngân sách đã chạy: 700.000.000
 • Icon
  Hình thức quảng cáo: tin nhắn, lead from, tìm kiếm, google display.
Sẵn sàng
Icon
Tỉ lệ tiếp nhận : 0%
Mai Anh Tuấn
Hà Nội
Đối tác:
icon
icon
 • Icon
  Kinh nghiệm: 7 Năm
 • Icon
  Dự án hoàn thành tốt: 0 dự án
 • Icon
  Ngân sách đã chạy: 10.000.000.000
 • Icon
  Hình thức quảng cáo: tin nhắn, lead from, tìm kiếm.
Chưa sẵn sàng
Icon
Mới gia nhập
Bùi Bích Hạnh
Hải Phòng
Đối tác:
icon
icon
 • Icon
  Kinh nghiệm: 5 Năm
 • Icon
  Dự án hoàn thành tốt: 0 dự án
 • Icon
  Ngân sách đã chạy: 100.000.000
 • Icon
  Hình thức quảng cáo: tin nhắn, lead from, tìm kiếm, google display.
Chưa sẵn sàng
Icon
Mới gia nhập
Hoàng Bích Nga
Hà Nội
Đối tác:
icon
icon
 • Icon
  Kinh nghiệm: 6 Năm
 • Icon
  Dự án hoàn thành tốt: 0 dự án
 • Icon
  Ngân sách đã chạy: 300.000.000
 • Icon
  Hình thức quảng cáo: tin nhắn, lead from, tìm kiếm, google display.
Chưa sẵn sàng
Icon
Mới gia nhập
Lê Thị Thanh Giang
Hà Nội
Đối tác:
icon
icon
 • Icon
  Kinh nghiệm: 6 Năm
 • Icon
  Dự án hoàn thành tốt: 0 dự án
 • Icon
  Ngân sách đã chạy: 300.000.000
 • Icon
  Hình thức quảng cáo: tin nhắn, lead from, tìm kiếm, google display.
Chưa sẵn sàng
Icon
Mới gia nhập
Linh Trần
Quảng Ninh
Đối tác:
icon
icon
 • Icon
  Kinh nghiệm: 7 Năm
 • Icon
  Dự án hoàn thành tốt: 0 dự án
 • Icon
  Ngân sách đã chạy: 400.000.000
 • Icon
  Hình thức quảng cáo: tin nhắn, lead from, tìm kiếm, google display.