Đội ngũ đối tác của chúng tôi

Quá tải
Icon
Tỉ lệ tiếp nhận : 37.5%
Nguyễn Mạnh Cường
Hà Nội
Đối tác:
icon
icon
 • Icon
  Kinh nghiệm: 7 Năm
 • Icon
  Dự án hoàn thành tốt: 6 dự án
 • Icon
  Ngân sách đã chạy: 700.000.000
 • Icon
  Hình thức quảng cáo: tin nhắn, lead from, tìm kiếm, google display.
Sẵn sàng
Icon
Tỉ lệ tiếp nhận : 33.33%
Mai Anh Tuấn
Hà Nội
Đối tác:
icon
icon
 • Icon
  Kinh nghiệm: 7 Năm
 • Icon
  Dự án hoàn thành tốt: 1 dự án
 • Icon
  Ngân sách đã chạy: 10.000.000.000
 • Icon
  Hình thức quảng cáo: tin nhắn, lead from, tìm kiếm.
Quá tải
Icon
Tỉ lệ tiếp nhận : 44.86%
Nguyễn Hữu Phong
Hà Nội
Đối tác:
icon
 • Icon
  Kinh nghiệm: 7 Năm
 • Icon
  Dự án hoàn thành tốt: 21 dự án
 • Icon
  Ngân sách đã chạy: 500.000.000
 • Icon
  Hình thức quảng cáo: tin nhắn, lead from.
Quá tải
Icon
Tỉ lệ tiếp nhận : 65.79%
Lê Anh Tuấn
Hà Nội
Đối tác:
icon
 • Icon
  Kinh nghiệm: 4 Năm
 • Icon
  Dự án hoàn thành tốt: 61 dự án
 • Icon
  Ngân sách đã chạy: 150.000.000
 • Icon
  Hình thức quảng cáo: tin nhắn, lead from, tìm kiếm, google display.
Quá tải
Icon
Tỉ lệ tiếp nhận : 73.27%
Trần Công Thành
Hà Nội
Đối tác:
icon
icon
 • Icon
  Kinh nghiệm: 6 Năm
 • Icon
  Dự án hoàn thành tốt: 12 dự án
 • Icon
  Ngân sách đã chạy: 100.000.000
 • Icon
  Hình thức quảng cáo: tin nhắn, lead from, tìm kiếm, google display.
Quá tải
Icon
Tỉ lệ tiếp nhận : 41.67%
Nguyễn Thế Sơn
Hà Nội
Đối tác:
icon
 • Icon
  Kinh nghiệm: 5 Năm
 • Icon
  Dự án hoàn thành tốt: 5 dự án
 • Icon
  Ngân sách đã chạy: 300.000.000
 • Icon
  Hình thức quảng cáo: tin nhắn, lead from.
Sẵn sàng
Icon
Tỉ lệ tiếp nhận : 50%
Nguyễn Văn Minh
Hà Nội
Đối tác:
icon
 • Icon
  Kinh nghiệm: 7 Năm
 • Icon
  Dự án hoàn thành tốt: 3 dự án
 • Icon
  Ngân sách đã chạy: 3.000.000.000
 • Icon
  Hình thức quảng cáo: không có.
Sẵn sàng
Icon
Tỉ lệ tiếp nhận : 0%
Nguyễn Đô
Hà Nội
Đối tác:
icon
 • Icon
  Kinh nghiệm: 1 Năm
 • Icon
  Dự án hoàn thành tốt: 0 dự án
 • Icon
  Ngân sách đã chạy: 100.000.000
 • Icon
  Hình thức quảng cáo: tìm kiếm, google display.
Sẵn sàng
Icon
Tỉ lệ tiếp nhận : 0%
Nguyễn Thành Long
Hà Nội
Đối tác:
icon
icon
 • Icon
  Kinh nghiệm: 7 Năm
 • Icon
  Dự án hoàn thành tốt: 0 dự án
 • Icon
  Ngân sách đã chạy: 500.000.000
 • Icon
  Hình thức quảng cáo: tin nhắn, lead from, tìm kiếm, google display.